Net in Nederland

Publieke omroepen starten online platform voor nieuwkomers.

De publieke omroepen gaan gezamenlijk een online platform ontwikkelen voor nieuwkomers in Nederland. Net in Nederland is bedoeld om vluchtelingen, immigranten en expats met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. Net in Nederland is een initiatief van AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, EO, MAX en HUMAN en wordt ondersteund door NTR en de NPO.

De grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers maakt het initiatief tot Net in Nederland actueel. Het online platform voorziet in een grote behoefte van vluchtelingenorganisaties aan informatie uit en over Nederland. Net in Nederland ondersteunt de inburgering en integratie van nieuwkomers met een gevarieerd on demand programma-aanbod. Met het platform wordt invulling gegeven aan de opdracht van de Publieke Omroep om media-aanbod te bieden voor iedereen in Nederland en verbindingen in de samenleving mede vorm te geven. Omroepen als ARD en ORF gingen de Nederlandse Publieke Omroep al voor.

Het is de bedoeling een duurzaam platform te realiseren waar nieuwkomers kennis kunnen nemen van het verhaal van Nederland. Met een selectie van het publieke media-aanbod wordt op allerlei manieren inzicht gegeven in onze Nederlandse geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden. Op Net in Nederland zal voor alle leeftijden informatief, educatief en cultureel aanbod te vinden zijn dat toegankelijk is gemaakt met ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch. Daarnaast zal er ook toegang tot algemene informatie worden geboden. Hiertoe wordt de samenwerking gezocht met partijen als Vluchtelingenwerk, het COA en de gebruikers zelf.

Net in Nederland wordt gerealiseerd en gefinancierd uit het eigen geld van de deelnemende omroepverenigingen. Een onafhankelijke omroepredactie zal invulling geven aan het programma-aanbod. Voornemen is om het online platform in het komend voorjaar te starten.