Een jonger en diverser publiek bereiken. Dat is voor de VPRO de belangrijkste ambitie in de nieuwe concessieperiode. Om daarin te slagen wil de omroep inclusiever worden en gaat daarom op zoek naar verhalen en makers die een nieuwe en diversere generatie aanspreken en media die daarbij horen.

De slag naar een jongere generatie staat beschreven in het meerjarenbeleidsplan Uitgesproken Inclusief dat de VPRO vandaag heeft ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

Gesteund door 274.000 leden, maakt de VPRO zich op om met de nieuwe erkenning de komende vijf jaar opnieuw een wezenlijke rol te spelen in het publieke omroepbestel. Dat doet de omroep met een onderscheidend media-aanbod, een grote en betrokken achterban en met een sterk netwerk van vaak culturele organisaties, waarmee ook online een groot en divers publiek bereikt wordt met film, muziek, theater en design.

Als creatieve mediaorganisatie met een lange journalistieke traditie wil de VPRO verslaan wat er gebeurt, onderzoeken, agenderen en verdiepen. In de frontlinie van het nieuws, in de schaduw ervan en steeds vaker op zoek naar de wereld die in het verschiet ligt. De VPRO wil laten zien wat er leeft aan ideeën, wat plannen en meningen waard zijn. Wat feit is en fictie, welke inzichten het verdienen boven te komen drijven.

‘We richten de blik vooruit’, zegt VPRO-directeur Lennart van der Meulen: “Dat is nodig nu de wereld na een klein jaar coronapandemie schreeuwt om nieuwe perspectieven. De crisis laat zien dat we problemen radicaler kunnen aanpakken dan we dachten. We moeten nu ook grote stappen durven maken als het om klimaat en maatschappelijke ongelijkheid gaat.

De VPRO wil een rol spelen ‘op de mediamarkt, de marketplace of ideas, waar meningen worden gevormd en plannen worden gesmeed’. Met vrije geluiden, tegenlicht, onderzoek, creativiteit, humor, schoonheid en inspiratie. Iedere week weer met steeds nieuwe verhalen. Voor een gekend en een steeds jonger en diverser publiek.

De VPRO kondigt in het beleidsplan aan met HUMAN een samenwerkingsomroep op te willen richten waarbij de omroepen als zelfstandige verenigingen en merken blijven bestaan. De samenwerking heeft tot doel het vrijzinnige en humanistische geluid binnen de publieke omroep te versterken, de mediaproductie efficiënter te organiseren, en meer mogelijkheden te creëren voor innovatie, talentontwikkeling en impact.