Ik wil mijn omroep terug!

Wat zou u doen als het niet de Nederlandse Publieke Omroep heette maar de Nederlandse Politieke Organisatie? Wij denken dan persoonlijk aan dictatuur.

Ik wil mijn omroep terug!


Stel dat er een Kabinet is dat een nieuw democratisch stelsel voor ogen heeft. Volgens hen zijn kiezers en de politieke partijen alleen maar opportunisten die uit zijn op hun eigenbelang. De pluriformiteit van de politiek leidt alleen maar tot verdeeldheid, zo menen zij. In deze tijd van internationale concurrentie en marktwerking is het huidige politieke stelsel in hun ogen een archaïsch overblijfsel van de oude orde.

Het kabinet heft alle partijen zonder zetel op en verplicht de overgebleven politieke partijen te fuseren zodat er nog maar een paar partijen overblijven. Onderwijl richten ze een organisatie op - de Nederlandse Politieke Organisatie - die tot taak heeft de gefuseerde partijen onder controle te krijgen. De Nederlandse Politieke Organisatie krijgt de regie over alle uitingen van de overgebleven partijen en verbiedt de partijen nog zelfstandig naar buiten te treden. Voortaan heten de eerste en tweede kamer NPO1 en NPO2. Ook marktpartijen krijgen de gelegenheid om, met hetzelfde gewicht als de politieke partijen, zitting te nemen in de eerste en tweede kamer. De zetelverdeling wordt niet meer via verkiezingen geregeld maar wordt bepaald door de Nederlandse Politieke Organisatie op basis van eigen inzicht en marktanalyses. De politieke partijen die zich verzetten tegen dit plan krijgen een boete of worden van deelname uitgesloten.

 

Bizar? Toch wordt dit idee in zekere zin al uitgevoerd.


Wat zou u van een dergelijk nieuw democratisch stelsel vinden? Bizar? Toch wordt dit idee in zekere zin al uitgevoerd.

Ik stem omdat ik deel wil nemen aan de democratie en democratie een groot goed vind. Ik ben om diezelfde reden lid van een omroep. Ik gebruik mijn democratische recht om lid te worden van een vereniging die mijn stem vertegenwoordigt in het publieke omroep bestel. Ik heb nog nooit een cadeautje gekregen en dat hoeft ook niet. Mijn cadeau is dat mijn vereniging programma's maakt die mijn culturele, politieke, intellectuele en recreatieve smaak vertegenwoordigen. Er zijn 3,5 miljoen mensen lid van een omroepvereniging. Wellicht zitten daar opportunistische leden tussen maar het merendeel gaat niet voor het goedkoopste omroepblad met de meeste cadeaus. Er wordt door deze leden, afgaand op de verdeling over de verschillende omroepen, een duidelijke keuze gemaakt. Een democratische stem, via het lidmaatschap van een omroep naar vrije keuze, in de verwachting dat die omroep ook echt de programma's kan maken waar zij voor opgericht is. Een democratisch omroepbestel dat wereldwijd gezien zijn gelijke niet kent.

ledenaantallen

De omroepen hebben een duidelijk democratisch bestaansrecht; er zijn in Nederland meer dan 10 keer zoveel mensen lid van een omroep als er mensen lid zijn van een politieke partij, 3,5 miljoen van alle omroepen samen tegen iets minder dan 300.000 leden van alle politieke partijen samen.

Toch bereiden diezelfde politieke partijen nu al jaren een machtsgreep voor. Zij willen uw recht om te kiezen voor de diversiteit en de pluriformiteit van de omroep afschaffen. Of beter gezegd u mag nog wel kiezen maar uw keuze heeft vervolgens geen enkele invloed meer op het type programma's dat wordt uitgezonden of online gezet. Dat gaat namelijk volledig bepaald worden door de NPO. 

 De uitzendlicenties zijn van de omroepen overgeheveld naar de NPO. Uw omroepverenigingen werden gedwongen te fuseren en degenen die dat niet deden kregen strafkorting. Vervolgens krijgen de omroepen nog maar 50% van hun programma budget toegewezen. De andere 50% mag de NPO vrij op de markt besteden. De omroepen moeten de meeste van hun websites opdoeken en letterlijk alle uitingen van uw vereniging die iets met programma's te maken hebben, komen onder de strenge mediacontrole van de NPO te staan, zelfs als ze uit de vereniging kas (uw geld dus) gefinancierd worden. Uw stem via het lidmaatschap van de vereniging telt binnenkort helemaal niet meer mee. De ledenaantallen als maat voor zendtijdverdeling zijn afgeschaft. De NPO beslist voortaan samen met marketing- en onderzoeksbureaus wat uw smaak of overtuiging is. Dat is wat er nu met de publieke omroep gebeurt. De één-organisatie omroep is een feit en uw democratische omroep bestel bestaat binnenkort niet meer.

achterhaald

Waarom niet? Het politieke argument is steevast dat het omroepbestel achterhaald is. Maar wat is er dan achterhaald? De diversiteit in de samenleving? Het verschil in smaak en overtuiging in de maatschappij? Gegeven het ontelbare aantal politieke partijen dat in Nederland te vinden is (zie hier) kan dat geen argument zijn.

Is de manier waarop de omroepen met de nieuwe media omgaan dan zo achterhaald? Dat kan het ook niet zijn. De websites van de omroepen behoren tot de best bekeken online media, de geprinte media spreken daarom zelfs van oneerlijke concurrentie. Een veel gehoord argument is dat we naar een BBC model moeten. Dat is pas echt vernieuwend, die bestaat namelijk bij koninklijke goedkeuring vanaf 1927 en behoort tot één van de duurste omroepen ter wereld. Met publiek geld beheersen ze de televisie markt volledig. Over oneerlijke concurrentie gesproken. En de prachtige programma's die wij van deze omroep te zien krijgen zijn de zorgvuldig geselecteerde krenten uit de pap. Het zou interessant zijn om eens een maand BBC op de Nederlandse omroep te programmeren om te zien hoe interessant hun dagelijkse programma's daadwerkelijk zijn.

Te duur

Een te dure Nederlandse publieke omroep kan ook geen argument zijn voor het monopoliseren van de publieke omroep. De Nederlandse publieke omroep zit qua kosten in de lagere regionen van de Europese landen en er is, een enkele zeer goedbetaalde presentator daargelaten, geen sprake van bonussen of idiote salarissen.

Waarom accepteren we als verenigingsleden eigenlijk de afbraak van ons publieke omroep bestel? Waarom zijn we niet trots op het meest democratische omroepbestel ter wereld? Het is in essentie zelfs heel modern, zoals Hay Kranen in zijn blog NPO moet open kaart spelen van 12 april stelt : "de ‘ouderwetse’ publieke omroep is …Crowdsourcing avant la lettre. Iedereen betaalt een vast bedrag per jaar, daarvoor krijg je een super gevarieerd groot aanbod van televisie, radio en internet. Het is publieke financiering op z’n best."

Natuurlijk moeten we kijken hoe we de omroep in de tijd van internet, video on demand, Netflix, opensource, apps en alles wat er nog gaat komen, nog verder kunnen vernieuwen. Natuurlijk moeten we kijken op welke manier er gezamenlijk faciliteiten ingekocht kunnen worden. Natuurlijk moet er gezocht worden naar nieuwe financieringsbronnen om programma's extra te ondersteunen. Maar dat is iets heel anders dan het opleggen van een monopolistische één-organisatie omroep door het monddood maken van de omroeporganisaties en hun 3,5 miljoen burgers die zich verenigd hebben via hun lidmaatschap. De NPO is een politieke media marketing organisatie die zich aanmatigt te weten wat goed is voor de burger.  

Wat zou u doen als het niet de Nederlandse Publieke Omroep heette maar de Nederlandse Politieke Organisatie? Ik denk dan persoonlijk aan dictatuur. Dus wellicht wordt het tijd om te twitteren: '3,5 miljoen #omroepleden verenigt u en stop de #omroepdictatuur. Organiseer een #omroepreferendum want #ikwilmijnomroepterug.' Laten we een echt democratisch besluit nemen over de vraag of we een monopolistische omroepbestel willen of een modern pluriform publiek media systeem waarin alle Nederlanders hun stemmen kunnen laten horen via een omroepvereniging naar keuze.

Rob van Hattum
Programmaker VPRO 

ongecoördineerd

De informatie op deze pagina is op geen enkele wijze door NPO, VPRO of haar organen gecoördineerd.

#magdat?
Ja, dat mag wel, denken we.