Meet Up @ Todaysart

Verkenning van de toekomst van storytelling: non-fictie

23 sep.
Datum
23 september 2016
Tijd
14:00 - 17:30
Locatie
Filmhuis, Spui 191, 2511 BN, Den Haag (Zaal 5 & Studio B)
Link
Deze meet up is uitverkocht

Meetup @ TodaysArt

13.30

Doors open

14.00

Opening VPRO Medialab Meet Up: getting to know each other

14.10

Keynote 1: Floris Kaayk

14.30

Keynote 2: Rob van Hattum

14.50

Introduction makers

15.00

Meet the Makers round 1

Table 1: Floris Kaayk
Table 2: Rob van Hattum
Table 3: Ali Eslami
Table 4: Chris Bajema
Table 5: Maite Vermeulen
Table 6: Nicolas Boritch

15.25

Changing tables

15.30

Meet the Makers round 2
Table 1: Floris Kaayk
Table 2: Rob van Hattum
Table 3: Ali Eslami
Table 4: Chris Bajema
Table 5: Maite Vermeulen
Table 6: Nicolas Boritch

15.55

Conclusion Meet the Makers

16.00

Panel discussion with six makers

16.20

Conclusion by Geert-Jan Bogaerts, head Digital VPRO

16.30

Drinks

17.30

End

VPRO Medialab Meet Ups

*For English scroll down*

Als omroep vertel je verhalen op tv, radio en internet. Maar verhalen zijn tegenwoordig overal: op je lijf, in de trein, op je telefoon. Hoe kun je nieuwe en onverwachte platforms inzetten om verhalen te vertellen? Welk verhaal leent zich voor welk medium? En niet onbelangrijk, hoe bereik je daar publiek? Met de reizende dialoog ‘VPRO Medialab Meet Up’ trekt VPRO Medialab het land in om de toekomst van storytelling te onderzoeken. Mediamakers en verhalenvertellers met verschillende achtergrond en vanuit diverse disciplines ontmoeten, onderzoeken en inspireren elkaar: van programmamaker tot journalist, van creative coder tot game-ontwikkelaar en van kunstenaar tot innovatie-expert.

In samenwerking met 5 landelijke mediafestivals onderzoeken we 5 aspecten van storytelling. Op TodaysArt is dat Non-fiction Stories. De Meet Up is in het Engels.

Meet Up @ TodaysArt

Eerste Meet Up-halte van de reizende dialoog is TodaysArt in Den Haag op vrijdag 23 september. Dit festival is een internationaal platform voor trans-disciplinaire creativiteit en digitale cultuur. In deze Meet Up ligt de focus op Non-fiction stories. Makers met verschillende media-achtergrond vertellen hoe zij te werk gaan en wat het medium voor hun verhaal betekent.  

De VPRO Medialab Meet Up is onderdeel van het TodaysArt Bright Collisions. Bright Collisions is een internationaal symposium waarbij creativiteit, digitale cultuur en de samenleving de hoofdrol spelen, met als doel trans-disciplinaire ideeën, talent en mogelijkheden in de creatieve industrie te promoten. Lees meer over Bright Collisions.

Meedoen met de Meet Up?

Deze Meet Up is uitverkocht! Graag een van de vier volgende VPRO Medialab Meet Ups bijwonen? Kijk kijk hier voor meer informatie.

Locatie en routebeschrijving

Inloop is vanaf 13.30, aanvang programma stipt 14.00 uur. 
Locatie: Filmhuis DenHaag, Spui 191, 2511 BN, Den Haag (Zaal 5 & Studio B)

Lees hier meer over routebeschrijving voor auto of openbaarvervoer en parkeergelegenheid.

 

Meet the makers

Samen met TodaysArt nodigen we zes inspirerende (inter)nationale makers uit. Na twee van hun presentaties over storytelling, schuif in je in groepjes aan bij je favoriete verhalenverteller. In kleine setting ontleed en onderzoek je met elkaar hoe het medium het verhaal beïnvloedt, het format bij het medium past en hoe jij de maker kan helpen en hij jou. Lees hier welke makers op deze Meet Up aanwezig zijn.

Klik 'open' om meer over de makers te lezen

The Modular Body is het nieuwste project op het vlak van online storytelling van multimedia kunstenaar en filmmaker Floris Kaayk. Samen met journalist en kunstenares Ine Poppe, vertelt Kaayk met The Modular Body het verhaal van bio-technoloog Cornelis Vlasman en diens eigen mini-Frankenstein OSCAR, ’s werelds eerste levende organisme opgebouwd uit menselijke cellen. Door middel van een ingewikkeld web van 56 onderling verbonden video's, soms in de vorm van een videoblog dan weer een nieuwsbericht, onthult elk een intiem detail van de OSCAR-puzzel. The Modular Body treedt in de voetsporen van Human Birdwings en Rayfish Footwear, waarmee Kaayk al eerder speelde met de manier waarop informatie, zij het feit of fictie, wordt verspreid over het internet. 

Tijdens deze Meet Up vertelt Floris Kaayk over hoe hij te werk ging bij het maken van The Modular Body.

Wetenschapsjournalist Rob van Hattum is een van de makers van The Mind of the Universe, een uniek internationaal open source kennisproject over de razendsnelle evolutie van onze kennis. De tiendelige televisieserie in combinatie met een dynamische digitale omgeving toont de wereld van morgen door de ogen van de grootste denkers en wetenschappers van onze tijd. Vanaf de start van de productie in januari 2016, worden mensen via social media bij het project betrokken. Non-fictie project The Mind of the Universe integreert verschillende platformen bij het vertellen van het verhaal: tv, open source kennisproject, social media en een webbased educatietraject. Lees meer over Mind of the Universe.
 

Ali Eslami (1991) is een computerkunstenaar die werkt vanuit Teheran, Iran. Zijn werk omvat een breed spectrum van visuele kunst, maar daarbinnen richt hij vooral op 3D omgevingen. Langzaamaan verschoof zijn focus naar aspecten hierbinnen als animatie, grafische vormgeving, creative coding, interactieve prototypes en data visualization. Hij noemt zijn laptop een ‘experimenteel laboratorium’ waar hij experimenteert met realtime 3D prototypes om zijn innovatieve ideeën te visualiseren en immersieve ervaringen vormgeeft met behulp van VR.

Op TodaysArt exposeert Ali met zijn VR-beleving Snow VR, een surrealistische reis binnen een hyper-realiteit gedreven door geluid. Tijdens Meet the Makers kun je met hem praten over zijn ervaringen op het gebied van data visualisation, user experience Design in VR, narrative design en de aandacht van de gebruiker, dilemma’s en vraagstukken bij VR-ontwikkeling, technische obstakels en meer. 

Lees meer over ALi Eslami.

Radio- en theatermaker Chris Bajema is de Man met de Microfoon, een programma over echte en bíjna echte verhalen. Denk aan This American Life, denk aan Plots (VPRO), maar dan met een vleugje fictie. En zonder omroepgeld. Met zijn oranje Ford Transit rijdt hij door zijn eigen buurt om mensen te interviewen. 

Lees meer over Chris Bajema.

Maite Vermeulen (1988) is correspondent Conflict & Ontwikkeling bij De Correspondent. Ze studeerde Liberal Arts & Sciences aan University College in Utrecht en Conflict, Security and Development aan King's College in Londen. Eerder werkte ze als redacteur bij nrc.next. De Correspondent is een online platform voor nieuws uit de wereld. Met als doel de wereld van meer context te voorzien, plaatsen ze nieuws in een breder perspectief of ander licht. Maite heeft als missie de wereld ver weg, zo dichtbij mogelijk te brengen omdat een betere wereld begint bij een beter begrip voor de wereld. 

Lees meer over Maite Vermeulen en De Correspondent.

Nicolas Boritch is een van de makers van Entropy, een project dat op TodaysArt in première gaat. Entropy is een samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers en laat je reizen door de geschiedenis van ons universum en de sterren. De vorm waarin dit gebeurt is een immersieve live audio-visuele performance. Originele muziek geschreven en live uitgevoerd door mysterieuze sonische pioniers van Dopplereffekt wordt geïntegreerd met een unieke set aan wetenschappelijke visualisaties van echte data, uitgevoerd en geregisseerd door Antiv kunstenaars. Lees meer over Entropy.

English

VPRO MEdialab Meet Ups

As a broadcaster, you tell stories on TV, radio and the internet. But stories are now everywhere: on your body, in the train, on your phone. How can you use these new and unexpected platforms to tell stories? Which stories are suited to which mediums? And not least, how do you reach that audience? With the travelling dialogue ‘VPRO Medialab Meet Up’, VPRO Medialab moves around the country to research the future of storytelling. Media makers and storytellers with diverse backgrounds and from various disciplines meet, research and inspire each other: from programme maker to journalist, from creative coder to game developer and from artist to innovation expert. 

We are researching 5 aspects of storytelling in collaboration with 5 national media festivals. First stop is TodaysArt on 23 September, where Non-fiction Stories are key

Meet Up @ TodaysArt

The First Meet Up-stop of our travelling dialogue is TodaysArt in The Hague on Friday 23 September. This festival is an international platform for transdisciplinary creativity and digital culture. The Meet Up focuses on Non-fiction stories

The VPRO Medialab Meet Up is part of TodaysArt Bright Collisions. Bright Collisions is an international symposium that aims to form a meeting point with a cross-sector focus aiming to promote transdisciplinary and creative explorations.

Participation in VPRO Medialab Meet Ups

This Meet Up is sold out. Interested in attending one of the four Meet Ups to come? Click here for more information.

Getting there

Doors are open from 13.30 and the programme starts at 14.00. 
Address: Filmhuis DenHaag, Spui 191, 2511 BN, Den Haag (Zaal 5 & Studio B)

Read here more about getting there by car or public transport and parking. 

 

Meet the Makers

We have invited six inspirational (inter)national makers to each VPRO Medialab Meet Up, together with the relevant media festival. After two of their presentations about storytelling you can join the group with your favourite storyteller. In a small setting, you can then together examine and research how the medium influences the story, if the format is appropriate to the medium and how you can help the maker, and he you.

Click 'open' to read more about the makers

The Modular Body is Dutch multimedia artist and filmmaker Floris Kaayk’s latest foray into the realm of online storytelling. Created in collaboration with journalist and artist Ine Poppe, The Modular Body recounts the story of bio-technologist Cornelis Vlasman and his very own, miniature Frankenstein, OSCAR, the world’s first living organism built from human cells. Told through an intricate web of 56 interconnected videos, each clip, whether video blog update or news report, reveals another intimate detail of the OSCAR puzzle. The Modular Body follows in the footsteps of Human Birdwings and Rayfish Footwear, toying with the ways in which information, be it fact or fiction, is consumed and disseminated across the internet. But where the earlier projects presented themselves as marvels of scientific discovery, The Modular Body is explicitly a fanciful work of science fiction. 

This Meet Up Floris Kaayk will give a talk about The Modular Body and will afterwards host a table during the Meet the makers rounds.

Scientific journalist Rob van Hattum is one of the creators of The Mind of the Universe, a unique international open source knowledge project about the rapid evolution of our knowledge. The ten-part television series, in combination with a dynamic digital environment, presents tomorrow’s world through the eyes of the greatest thinkers and scientists of our time. People have been involved with the project via social media since production started in January 2016. Non-fiction project The Mind of the Universe integrates various platforms with telling the story: TV, open source knowledge project, social media and a web-based education course.

Read more about Mind of the Universe.
 

Ali Eslami(1991) is a computerartist based in Tehran, Iran. He has been working with VR-technology since 2014. He develops and designs VR Experiences to explore new pathways. Besides VR he’s been spanning through varied genres in computer art mostly focused on 3D environments. He started self learning 3D for Architectural Viz since 2005 and softly changed his focus to varied fields like animation, computer graphics, creative coding, interactive prototypes and data visualization.  

Read more about Ali Eslami.

Radio and theatre maker Chris Bajema is the Man with the Microphone, a programme about real and almost real stories. Such as This American Life, or Plots (VPRO), but then with a touch of fiction. And all without broadcasting funds. With his orange Ford Transit he drives through his own neighbourhood to interview people. 

Read more about Chris Bajema. (Dutch) 

Maite Vermeulen (1988) is a Conflict & Development correspondent at De Correspondent. She studied Liberal Arts & Sciences at University College in Utrecht and Conflict, Security and Development at King's College in London. She worked previously as an editor for nrc.next. De Correspondent is an online platform for global news. With the objective of providing the world with more context, it presents the news with a broader perspective or in a different light. Maite’s mission is to bring the far away world as close as possible, because a better world begins with a better understanding of the world. 

Read more about Maite Vermeulen and De Correspondent. (Dutch)

Nicolas Boritch is one of the makers of Entropy, which will premiere at TodaysArt. Entropy is a collaboration between artists and scientists which aims to frame a public lecture by professional astronomers staged as an immersive live audio-visual performance. Original music composed and performed live by mysterious sonic pioneers Dopplereffekt, will be integrated with a unique set of scientific visualisations of real data staged and directed by Antivj artists. Read more about Entropy.