Meerjarige investering van Brabant C in VPRO Medialab

Het cultuurfonds van de provincie Noord-Brabant ziet in VPRO Medialab een geloofwaardige schakel tussen de regionale netwerken rond innovatie en cultuur.

Cultuurfonds Brabant C en VPRO Medialab, dat sinds 2015 is gevestigd op Eindhovense Strijp-S, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Brabant C investeert tot en met 2018 in VPRO Medialab met een financiering van 495.000 euro. Hiermee kan het lab zijn onderzoek naar de toekomst van de media voortzetten en een toekomstbestendig businessplan ontwikkelen.

Met het medialab in Eindhoven gaat de VPRO structurele samenwerking aan met ontwerpers, uitvinders en mediamakers. De omroep, die zich afficheert als sponsor van de vooruitgang, zoekt steeds weer naar nieuwe vormen van verhalen vertellen. Om dat te bewerkstelligen participeert de VPRO in de nieuwste media-ontwikkelingen, die kunnen leiden tot innovatie in (digitale) programma’s.

De structurele samenwerking ter plekke met uitvinders, ontwerpers en mediamakers leidt tot toepassingen van nieuwe technologieën die hun weerslag vinden in de programmering van de VPRO. Zo zag in voorjaar 2015 de eerste VPRO Virtual Reality-belevenis het licht met De Upgrade, die kunstenaar en filmmaker Steye Hallema maakte bij de wetenschapsserie De volmaakte mens.

Volgens Brabant C heeft VPRO Medialab in korte tijd overtuigend laten zien hoe het in staat is netwerken te bouwen en zich aan bestaande te verbinden, niet in de laatste plaats in de culturele sector. Het cultuurfonds van de provincie Noord-Brabant ziet in VPRO Medialab een geloofwaardige schakel tussen de regionale netwerken rond innovatie en cultuur. Hiermee brengt het lab goede mogelijkheden voor een duurzame versterking van de sector. Daarnaast zet VPRO Medialab zich de komende jaren ook in voor begeleiding en ontwikkeling van Brabants talent op mediagebied

Met de investering van Brabant C wordt VPRO Medialab in staat gesteld om de toekomst van de media verder te onderzoeken. Zo richt het lab zich onder meer op immersive media-ervaringen en op nieuwe distributievormen die de crossmediale interactie met het publiek mogelijk maken en verdiepen.

meer van het medialab