Beklemmende kwetsbaarheid van Francesca Woodman in Foam