Een ‘aardehuis’ voor Egon Kracht in Het zal eens tijd worden!