Eddy Posthuma de Boer: Het menselijk bestaan

Eddy Posthuma de Boer: Het menselijk bestaan

Documentair fotograaf Eddy Posthuma de Boer (1931) bereisde meer dan vijfentachtig landen; in zijn reportages heeft hij altijd de mens centraal gesteld. Zijn werk verscheen internationaal in bladen als Paris Match en Time-Life en in Nederland onder meer in de Volkskrant, Avenue en Holland Herald. Bovendien heeft hij een twintigtal boeken op zijn naam staan. Nu verschijnt zijn magnum opus Het menselijk bestaan; zijn persoonlijke keuze uit de veelheid aan foto's die hij maakte in de ruim zestig jaar dat hij over de wereld reisde. Pieter van der Wielen praat met Eddy Posthuma de Boer over de onderwerpen die zoal in het boek aan bod komen: armoede, kinderen, gelovigen, mens en dier, de liefde, ouderdom en de dood.

Dit fragment is onderdeel van

Nooit Meer Slapen 05-05-15 uur 1

advertentie