Gustaaf Peek wil een rechtvaardiger verdeling van kennis, macht en inkomen