Kees van Kootens maakt zijn eerste vijfenzeventigjaarlijkse balansopruiming op