Alle zintuigen geprikkeld door Job Koelewijn

Alle zintuigen geprikkeld door Job Koelewijn

Job Koelewijn is conceptueel kunstenaar. Hoewel zijn werk uiteenlopende vormen aanneemt – variërend van ruimtevullende installaties tot videowerk, foto’s en sculpturen – zijn het vrijwel altijd interventies in de bestaande werkelijkheid met als doel de ervaring van een plek of moment te intensiveren. Koelewijns werk gaat vaak over tijd en is in die zin conceptueel, maar de installaties doen altijd een stevig beroep op de zintuigen. Voor Cure Park, een manifestatie in het Amsterdamse Bos rondom de kunst van zorg, maakte hij een installatie waarin al zijn werk samenkomt. Pieter van der Wielen spreekt met Job Koelewijn. (foto: Martijn van Nieuwenhuyzen)

Dit fragment is onderdeel van

Nooit Meer Slapen

Het werk van conceptueel kunstenaar Job Koelewijn is uiteenlopend: het varieert van ruimtevullende installaties tot videowerk, foto’s en sculpturen. Maar het zijn vrijwel altijd interventies in de bestaande werkelijkheid met als doel de ervaring van een plek of moment te intensiveren. Rondom de kunst van zorg werkte hij mee aan Cure Park, met een manifestatie in het Amsterdamse Bos. Ook aandacht voor Lees Dees en muzikant Lucas Dols komt langs.

advertentie