Subtiel en onsubtiel racisme blootgelegd in 'Ik alleen in de klas'