Salomon Kroonenberg beschreef de geschiedenis van de zeespiegel