Sociaal filosoof Sjaak Koenis over 'de boze burger'