Gijsbert van der Wal en Sacha Bronwasser over de beeldende kunst van 2016