Hercules Segers: Mysterie en experiment in de zeventiende eeuw