Reinjelle Terpstra reconstrueert de begrafenistrein van Robert Kennedy