Kunnen architecten en stadsplanologen van filmmakers leren?