Seks in de biografie is vulgair populisme

Seks in de biografie is vulgair populisme

Biograaf Wim Hazeu, nu werkend aan een levensbeschrijving van Lucebert, spreekt van ‘vulgair populisme’ bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde waar men hem vroeg zich te buigen over ‘Seks in de biografie’ ofwel over de vraag hoe biografen omgaan met details over het seksleven van een te biograferen auteur. Redactrice Susanne Onel reageert namens het Nieuw Letterkundig Magazijn waar gewerkt wordt aan een 'seksnummer'. Een bijdrage van Anton de Goede.

advertentie