De organische sculpturen van Maartje Korstanje

De organische sculpturen van Maartje Korstanje

Maartje Korstanje's grillige sculpturen van papier-maché, vermengd met andere materialen die ze allemaal eigenhandig boetseert, roepen associaties op met zeemonsters of opgeviste schatten. Haar objecten lijken soms te sluimeren: alsof ze zich zomaar op je kunnen storten als je te dichtbij komt. Verder leest schrijver Maarten Doorman een tekst voor die op de actualiteit is geïnspireerd. Jan Paul de Bondt volgt de kunstenares bij de opbouw van haar nieuwe tentoonstelling in het Groninger Museum.

advertentie