De nachtcorrespondent: Dick van den Toorn over outsiderkunst