code goed bestuur

De Publieke Omroep werkt met een eigen gedragscode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over goed bestuur en toezicht, integriteit, verslaglegging, co-financiering, interactieve diensten, e-mailmarketing en de klokkenluidersregeling. Meer informatie over de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep kunt u hieronder downloaden.

Download hier een pdf van 'Code Goed Bestuur'.

In het kader van de Code Goed Bestuur houdt de VPRO-registers bij van financiële belangen* en beleggingen* van de leden van de Raad van Toezicht, de directie en de medewerkers, en van ontvangen* of gegeven* geschenken met een waarde van meer dan € 50,00.

financiƫle belangen

Van leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en belangrijke journalistieke medewerkers, in ondernemingen, organisaties e.d. die een directe dan wel indirecte relatie hebben met de media-instelling.

*Geen meldingen

beleggingen

Van leden van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en belangrijke journalistieke medewerkers, in sector gerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee de media-instelling een zakelijke verhouding heeft.

*Geen meldingen
 

geschenken

Ontvangen geschenken met een waarde van meer dan € 50,00.

*Geen meldingen

Gegeven geschenken met een waarde van meer dan € 50,00.

*Geen meldingen

advertentie