freelance video editors

VPRO vragenlijst freelance video editors

Beste freelancer,

De VPRO is gestart met het maken van een inventarisatie van alle facilitaire freelancers, die met of zonder (eigen)
faciliteiten door de VPRO worden ingehuurd voor de diverse media platforms.

We vragen hierbij graag je medewerking om onderstaande vragenlijst in te vullen en via de "SUBMIT" button in te dienen.

Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet,

Robert Bruyns | VPRO | Inkoop | r.bruyns@vpro.nlPersoonlijke gegevens

Zo JA, welke gegevens staan er op de factuur?
Gegevens honorarium


Gegevens apparatuur

Gegevens apparatuur


Dragers / Beveilging
Verzekeringen
Overige onkosten
Need assistance with this form?