Raad van Toezicht

Samenstelling VPRO Raad van Toezicht per mei 2016

Zoals elke omroepvereniging heeft de VPRO een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is vier jaar en Raad van Toezichtsleden kunnen slechts twee maal voor een termijn worden benoemd.

leden

Marise Voskens (voorzitter)
Bestuurder, strategisch adviseur, cultureel ondernemer, oud-rechter
Benoemd op 28 mei 2016

Monica Bremer
Advocaat en bestuurder/toezichthouder
Benoemd op 30 mei 2015

Koen Clement
Directeur-generaal van het kunstenfestival Europalia
Benoemd op 2 juni 2012

Marije van Mens
Directeur Vers duurzame supermarktketen Marqt
Benoemd op 30 mei 2015

Koert van Mensvoort
Kunstenaar, filosoof en directeur van Next Nature Network
Benoemd op 30 mei 2015

Tamara Witschge
Rosalind Franklin Fellow aan het Research Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen
Benoemd op 30 mei 2015

profielschets omvang en samenstelling rvt

- voorzitter; kan een organisatie extern representeren – al zal dat in veel gevallen eerder op de weg van de directie liggen -, richt zich op de vraag wat de strategie van de VPRO is en heeft een open oog voor de wijze waarop de besturing van de organisatie functioneert

- lid met bijzondere affiniteit met financiële (sturings)vraagstukken

- lid met bijzondere affiniteit met de organisatie en het management van grote professionele organisaties; vormt samen met het vorige lid de auditcommissie

- lid met een bijzondere affiniteit met innovatie en strategie op het mediagebied

- lid met een bijzondere affiniteit met de ontwikkeling van cultureel-maatschappelijke mediaproducties met een VPRO-signatuur

- lid met ruime bestuurlijke ervaring en met een internationaal netwerk

werkzaamheden en nevenfuncties raad van toezicht en directie

Klik hier voor een overzicht.

advertentie