Raad van Toezicht

Samenstelling VPRO Raad van Toezicht per mei 2016

Zoals elke omroepvereniging heeft de VPRO een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is vier jaar en Raad van Toezichtsleden kunnen slechts twee maal voor een termijn worden benoemd.

leden

Marise Voskens (voorzitter)
Bestuurder, strategisch adviseur, cultureel ondernemer, oud-rechter
Benoemd op 28 mei 2016

Monica Bremer (vice-voorzitter)
Advocaat en bestuurder/toezichthouder
Benoemd op 30 mei 2015

Marije van Mens
Directeur Vers duurzame supermarktketen Marqt
Benoemd op 30 mei 2015

Koert van Mensvoort
Kunstenaar, filosoof en directeur van Next Nature Network
Benoemd op 30 mei 2015

Tamara Witschge
Rosalind Franklin Fellow aan het Research Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen
Benoemd op 30 mei 2015

samenstelling rvt

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur van de Vereniging onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen.

Er moet – met inachtneming van de identiteit van de Vereniging – sprake zijn van een afgewogen samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige-, en media-achtergrond van zijn leden. De Raad van Toezicht moet in ieder geval zo zijn samengesteld dat de volgende competenties aanwezig zijn:

  • mediakennis;
  • financiële expertise;
  • organisatorische expertise;
  • juridische expertise; en
  • politiek-bestuurlijke expertise. 

werkzaamheden en nevenfuncties raad van toezicht en directie

Klik hier voor een overzicht.

advertentie