uitgezonden op 6 juli (en online tot 13 juli te zien)

2Doc: Pervert Park

uitgezonden op 6 juli (en online tot 13 juli te zien)

2Doc: Pervert Park

Voor zedendelinquenten in Florida is het verboden om in een kinderrijke omgeving te wonen. Daarom wonen veel delinquenten in het trailer park Florida Justitie Transitions - bekend als 'Pervert Park'.

Elja Looijestijn

2Doc: Pervert Park 
vrijdag 6 juli om 00.05 uur op NPO 2

Aan een zedendelinquent zit een steekje los, maar de manier waarop men in de Verenigde Staten met deze mensen omgaat, spoort niet helemaal. Veroordeelden moeten zich de rest van hun leven twee keer per jaar melden bij de politie. Hun gegevens komen in een openbare databank, waardoor zij contact met buren of een baan kunnen vergeten. En ze moeten op minstens 300 meter afstand wonen van een plek waar veel kinderen komen.

Zulke woningen zijn nog niet makkelijk te vinden. Daarom stichtte de moeder van een zedendelinquent in Florida een woonwagenkamp waar deze mensen terecht kunnen na hun vaak jarenlange gevangenisstraf. Echt fraai ziet het armoedige terrein er niet uit, maar voor de bewoners is het een oase. Hier worden ze geaccepteerd en krijgen ze begeleiding. Het Zweedse echtpaar Frida en Lasse Barkfors wist het vertrouwen te winnen van enkele bewoners van Pervert Park, zoals het wordt genoemd. Ze maakten er een aangrijpende en op veel manieren verontrustende documentaire over.

De bewoners van het woonwagenkamp zijn namelijk niet allemaal enge kinderlokkers. Door de nadruk te leggen op de voorgeschiedenis van de bewoners geeft de documentaire niet alleen een realistisch beeld van de hoofdpersonen, maar ook van een verrot systeem. Het is al snel duidelijk dat misbruik nooit op zichzelf staat en vaak al generaties aan de gang is. Hartverscheurend is het verhaal van Tracy, die nadat ze op zeer jonge leeftijd verkracht werd door haar vader in een cyclus van seksueel misbruik terechtkwam waar ook haar zoon zich niet uit heeft kunnen losmaken. Een heel ander geval is de intelligente 22-jarige student die online door een politieagent werd verleid tot uitspraken die hem uiteindelijk een jaar in de gevangenis en het levenslange label sex offender opleverden.

De kern van de film wordt nog het best onder woorden gebracht door de vriendelijke bewoner Bill, die veel weg heeft van doctor House. Met zachte stem zegt hij in een therapiesessie: ‘Men denkt dat we monsters zijn. We moeten onszelf vermenselijken. Er wonen hier 120 mensen, dat is dagelijks 120 kansen om iemand de ogen te openen. Dat kan alleen als je naar buiten treedt en laat zien dat je ook een mens bent.’

hoe zit het in Nederland?

Waar komen uitbehandelde zedendelinquenten in Nederland terecht?

Klik op 'open' om te lezen.

1. eigen gemeente

Jaarlijks keren zo’n 1500 plegers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven terug in onze samenleving. Ze komen vanuit tbs-instellingen of vanuit de gevangenis.

Uitgangspunt is dat een 'terugkerende' zedendelinquent weer in zijn of haar eigen gemeente gehuisvest wordt. Als het niet lukt om iemand te huisvesten in de gemeente waar hij voor zijn detentie woonde, zet de gemeente zich in om samen met andere partners een alternatieve oplossing te zoeken.

2. scholen

Over het plaatsen van zedendelinquenten in de buurt van scholen zijn geen wetten. 'Dat is maatwerk,' vertelt Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). 'Het is niet wenselijk om zo iemand in een buurt met veel kinderen te plaatsen dus er wordt goed naar gekeken. Plaatsing is van veel factoren afhankelijk: gebruikt iemand bijvoorbeeld medicijnen en let de buurt een beetje op? Daar houden we allemaal rekening mee.'

3. samenwerking

Allerlei organisaties werken samen om de terugkeer van zedendelinquenten zo soepel mogelijk te laten verlopen: gemeenten, het Openbaar Ministerie en de reclassering, maar bijvoorbeeld ook het Leger des Heils. Voordat een delinquent ‘teruggaat’ naar zijn of haar gemeente, zoeken de reclassering en het OM eerst contact met het lokale bestuur om de belangen van de samenleving en de delinquent af te wegen.

4. directe omgeving?

Alleen als een zedendelinquent in de directe omgeving van het slachtoffer of nabestaanden woonde en het voor de hand ligt dat de twee met elkaar geconfronteerd kunnen worden, kan naar een andere woonplaats worden gezocht.

Het OM zoekt dan contact met de burgemeester. Die kan informatie over het slachtoffer krijgen en besluiten dat de betrokkene niet naar zijn of haar eigen woning terug kan. De gemeente probeert dan huisvesting elders in de gemeente te zoeken.

5. andere gemeente

Als dat ook niet lukt, is de burgemeester van de voormalige woonplaats van de zedendelinquent verantwoordelijk voor het zoeken van een woonplaats in een andere gemeente. De burgemeester zoekt contact en motiveert zijn keuze.

6. nieuwe kans

Er is weleens een roulatiesysteem geopperd, waarbij telkens een andere gemeente aangewezen kan worden als ‘opvanger’ van een zedendelinquent. Maar het uitgangspunt van het Nederlandse rechtssysteem is dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten een nieuwe kans verdient. Een burgemeester die zegt dat je niet meer in je eigen woonplaats mag wonen, geldt als een vergaande inbreuk op de vrijheid die mensen hebben. Met zo’n roulatiesysteem krijg je volgens Berndt Schneiders (toenmalig voorzitter Genootschap voor Burgemeesters) bovendien een hele willekeurige carrousel waar uiteindelijk geen touw meer aan vast te knopen is.

het Florida Justice Transitions trailer park

Het trailerpark is een privé-initiatief van de moeder van een veroordeelde zedendelinquent. Toen haar zoon geen geschikte woning kon krijgen toen hij vrijkwam, startte zij het Florida Justice Transitions trailer park. Het trailerpark is de thuisbasis van 120 veroordeelde zedendelinquenten. De naam van het instituut is gekozen om te laten zien dat er hoop is op verandering, omdat mensen kunnen veranderen. Maar is dat wel zo als het gaat om seksueel misbruik van kinderen en minderjarigen? De misdaden waar men voor is gestraft variëren van een klein vergrijp tot verschrikkelijke misdaden. De documentaire volgt het dagelijks leven van de zedendelinquenten en hun re-integratie in de maatschappij. De makers van Pervert Park proberen de zedendelinquenten te begrijpen, zonder hun gedrag goed te praten.

Pervert Park

donderdag 5 juli, 00.05 uur, NPO 2

advertentie