2Doc: De erfenis van een verzetsheld

Wie betaalt de prijs voor idealisme? De 2Doc: De erfenis van een verzetsheld toont het on-geromantiseerde verhaal van verzetsheld Johannes Post door de ogen van zijn kinderen.

Dien en Johannes Post, voor de oorlog gewoon een Drents echtpaar

Dien en Johannes Post, voor de oorlog gewoon een Drents echtpaar

De idealistische Drentse boer Johannes Post redt in de oorlog honderden joden, wordt door de nazi’s in de duinen doodgeschoten en leeft verder als een mythische oorlogsheld. Straten, scholen en een kazerne worden naar hem vernoemd. Terwijl zijn daden tot op de dag van vandaag tot mythische proporties worden verheven, blijft zijn familie met andere herinneringen achter. Wat zijn hun verwerkingsmechanismen en wat geven ze door aan de generaties erna?

Over de pijnlijke prijs voor de achterblijvers - een moeder met acht kinderen - is een leven lang gezwegen. Je zult als kind maar moeten onderduiken, gescheiden van je ouders, en horen dat je vader doodgeschoten is, een vader die je misschien niet of nauwelijks hebt gekend. En dan op de een of andere manier weer verdergaan als herenigd gezin. Vijfenzeventig jaar na zijn dood nemen de in leven zijnde kinderen van Johannes Post alsnog plaats aan de keukentafel om het echte verhaal - ieder op zijn of haar manier - door te geven aan hun nageslacht.

Dochter Trijneke en haar kleinkind Noor in de gereconstrueerde keuken van de familie Post, zoals die in de oorlog was.

Dochter Anneke

Regie: Geertjan Lassche. Productie: VPRO