VN-gezant Sigrid Kaag

'plan Rutte is niet realistisch'

VN-gezant Sigrid Kaag

'plan Rutte is niet realistisch'

Het is niet realistisch van het kabinet om op dit moment meer opvang in de regio te eisen. Dat zei Sigrid Kaag, zondag 13 september in het programma Buitenhof. Sinds vorig jaar is de Nederlandse diplomaat speciaal VN-gezant voor Libanon. 'Libanon is een fragiele staat, komt zelf ook uit een burgeroorlog. We kunnen het ons niet permitteren als ook dit land omvalt. Dan hebben we echt een vluchtelingenprobleem.'

wie is Sigrid Kaag?

Sigrid Kaag (1961) is een Nederlandse topdiplomate en wordt genoemd als opvolger van VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon. Sinds december 2014 is ze speciaal gezant bij de Verenigde Naties in Libanon, een land waar één op de vier inwoners vluchteling is. Ze werkte eerder voor de Wereldbank en voor verschillende VN-organisaties in Afrika en het Midden Oosten. Vorig jaar begeleidde ze vanuit Damascus namens de OPCW de ontmanteling van de Syrische chemische wapens. 'Een van de weinige geslaagde VN-missies in het land', vindt ze zelf.

Het Nederlandse kabinet beslist binnenkort hoeveel extra vluchtelingen het wil gaan opvangen. De regering stelt daar bij als voorwaarde dat er tegelijkertijd een structurele oplossing komt voor het vluchtelingenvraagstuk. Volgens Kaag kan je die toezegging en eis niet aan elkaar koppelen, omdat een structurele oplossing van het probleem volgens haar in Damascus ligt. Kaag: ‘De regio kampt met een overstroming van vluchtelingen, enorm geweld en grove schending van mensenrechten. Elke echte structurele oplossing, ook voor Europa, is een politieke oplossing.’

In het vraaggesprek in Buitenhof haalt Kaag fel uit naar de regering en de internationale gemeenschap. Zij zouden moeten beginnen om de opvang kwalitatief te verbeteren. daar is geld voor nodig, dat is ook beloofd maar alleen nog steeds niet ontvangen, vertelt ze. 'Van het VN appel voor fondsen voor Libanon is slechts veertig procent van het benodigde bedrag gecommitteerd door de internationale gemeenschap, maar zelfs dat is nog niet geheel uitbetaald.' Daardoor is het land volgens haar niet eens in staat om het minimum aan zorg daar te garanderen. 'Er wordt nu gekort op voedsel. In plaats van dertig dollar per maand per persoon, ontvangt iedereen nu nog maar dertien dollar per maand om te eten. Dat is te weinig om van te leven.'

Vooral kinderen, die veruit in de meerderheid zijn,  zijn daar het slachtoffer van. 'Ze worden van school gehaald en op het land aan het werk gezet of uitgehuwelijkt.' 

Kaag waarschuwt voor de extra spanningen die hierdoor ontstaan in het land. 'Libanon is een fragiele staat, komt zelf ook uit een burgeroorlog. We kunnen het ons niet permitteren als ook dit land omvalt. Dan hebben we echt een probleem.'

'Nederland zou meer visie moeten tonen en ook meer een leidende rol op zich moeten nemen. Als je in de Veiligheidsraad een zetel wil, zoals Nederland, dan moet je in dit soort gevallen een goed signaal geven.'

Sigrid Kaag

Rutte wil de vluchtelingen het liefst in de regio opvangen. Ter plekke moet worden bepaald wie een asielstatus voor Europa krijgt, vindt de premier. Volgens Kaag is de voorwaarde die Rutte stelt onrealistisch. Ze ziet het als onmogelijk om de grenzen te sluiten, want: "‘Refugees vote with their feet.’

Dat Nederland zich zo terughoudend opstelt komt volgens haar door het beeld dat er geschetst wordt van 'die ander'. Dat beeld is volgens haar vooral geaseerd op angst, de ander is onbekend en dat maakt onbemind. 'De angst is groot voor nieuwkomers. Men verwardt capaciteit met angst voor (het verlies van, red.) identiteit. Mensen zijn bang voor de Syriërs en de moslims en vragen zich af: “Wie zijn die anderen?”’

Kaag is van mening dat zowel Europa als Nederland veel meer kan doen op het gebied van opvang en asielprocedures. 'Een op de vier inwoners in Libanon is vluchteling sinds de laatste vier en half jaar. In Europa is dat slechts 0,01 procent. We kunnen veel meer dan de nu beloofde zevenduizend extra vluchtelingen aan.' Hoeveel meer wil Kaag niet zeggen. Het gaat haar niet zozeer om aantallen, maar om ambities. 'Nederland zou meer visie moeten tonen en ook meer een leidende rol op zich moeten nemen. Als je in de Veiligheidsraad een zetel wil, zoals Nederland, dan moet je in dit soort gevallen een goed signaal geven', vindt de VN-gezant.

 

'Europa is niet veilig als we de rest van de wereld, aan de andere kant van de middelandse zee, laten verelenden.'

sigrid kaag

Kaag staat alleen achter plannen op lange termijn. ‘Als Brussel of Den Haag nu aan kortetermijndenken doet, zal het op lange termijn gigantische kosten hebben.’ De beleidsmakers zullen, ondanks dat het wellicht geen populaire boodschap is, moeten aangeven dat het ‘een kwestie van mensenrechten, vrede en veiligheid en gedeelde veiligheid’ is. En daar moet volgens de VN-gezant snel wat aan gedaan worden: ‘Europa is niet veilig als we de rest van de wereld, aan de andere kant van de middelandse zee, laten verelenden.’ Ze is van mening dat de vluchtelingencrisis dit heel helder heeft laten zien.

 

reageer nu: is het voorstel van Rutte onrealistisch zoals Sigrid Kaag beweert, of niet?