Alleen een sprinkhaan kan India en Pakistan laten samenwerken