De Zomer Express: Han ten Broeke

De Zomer Express: Han ten Broeke

Als Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder van de VVD houdt Han ten Broeke zich actief bezig met ontwikkelingen in de wereld en het Nederlandse buitenlandbeleid. Over dat laatste publiceerde hij vorig jaar 10 vuistregels voor een realistisch buitenlands beleid, een pleidooi voor een pragmatische aanpak als het gaat om diplomatie en internationale betrekkingen. Vanavond is hij onze gast.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

De Zomer Express: Han ten Broeke

advertentie