Hoe moet Europa verder met Turkije van de autocraat Erdogan?