De indirecte gevolgen van corona voor landen in Afrika