Afriek

Afriek

Handel van Afrika naar Europa betreft in de meeste geen volledige eindproducten. Twee studenten Internationale Betrekkingen doen het wel: zij zijn een bedrijf gestart dat kleding in Afrika laat maken en hier verkoopt. En dat zie je niet vaak. Rik Delhaas ging naar de pop-up store van Afriek in Amsterdam.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

President Zuid-Korea verder in het nauw - Nieuw vredesakkoord Colombia

advertentie