Spanningen in Libanon

Spanningen in Libanon

Er is veel afschuw over de onthoofdingen van westerse gijzelaars door ISIS. En terecht. Maar veel minder aandacht is er voor de groep Libanese lotgenoten. ISIS heeft er al onthoofd en dreigt door te gaan totdat Hezbollah in Syrië stopt met vechten aan de kant van Assad. Ook het grote aantal vluchtelingen uit Syrie zorgt voor grote spanningen. Arabist Leo Kwarten was in Libanon.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

De strijd rond Kobane, verkiezingen in Brazilië, Eurobureau over Polen en Donald Tusk, Spanningen in Libanon

advertentie