Speciaal TTIP-gerechtshof: ramp of zegen?

Speciaal TTIP-gerechtshof: ramp of zegen?

De discussie loopt hoog op over 'ISDS', het zgn. Investor-state dispute settlement: de omstreden clausule over investeerdersbescherming in het EU-VS vrijhandelsverdrag TTIP. Volgens Cecilia Malmström, de EU-handelscommissaris, kan TTIP niet zonder die beruchte clausule worden gesloten. Zij oppert voor de oprichting van een zogenaamd 'ISDS-hof', waar investeerders staten kunnen aanklagen wanneer zij schade lijden door nadelig beleid. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) nam de kwestie onder de loep en publiceerde een rapport [http://aiv-advies.nl/7rn]. Vanavond in Bureau Buitenland spreken we de voorzitter van de adviescommissie, bijzonder hoogleraar recht aan de VU Amsterdam Egbert Myjer.

Dit fragment is onderdeel van

Bureau Buitenland

IS in Irak; Reportage Georgië; Thailand; TTIP:Speciaal gerechtshof voor investeerders

advertentie