De maatschap

Aflevering 1: De overlever

We maken kennis met de jonge Matthias Meyer, die op na de Tweede Wereldoorlog als enige overlevende van zijn familie terugkeert uit een concentratiekamp. Hij is vastbesloten iets van zijn leven te maken en sticht in no time een gezin en een advocatenbureau.

In 1945 keert Matthias Meyer, 18 jaar oud, uit Auschwitz terug. Zijn familie is vermoord, de winkel van zijn vader leeggeroofd. Een boerenfamilie biedt hem onderdak; de jonge dochter Mieke heelt zijn wonden.

Vastbesloten te overleven sticht Matthias met haar een familie: hun vier zoons zullen de naam Meyer voortzetten. Matthias begint een carrière in de strafrechtadvocatuur: misdadigers verdedigen. Een lucratieve keus, maar de Maastrichtse bourgeoisie haalt haar neus op voor de 'kleine jood'.

De familie blijft op zichzelf aangewezen en de Meyers moeten het van elkaar hebben, leren de zoons al jong. Matthias geeft zijn opgroeiende jongens joodse namen – terug naar de roots, én recalcitrantie: híj, niemand anders, bepaalt wat hun identiteit is.