Twee seizoenen, twaalf thema's, 32 portretten. Deze mensen kozen bewust een leven buiten de gebaande paden. Dit zijn de outsiders. Klik op 'open' voor meer informatie.

activisme

Sioejeng strijdt tegen anti-Aziatisch racisme

waarom?

Sioejeng is een tweede generatie Chinese Nederlander en merkte al op vroege leeftijd dat ze niet alles kan doen wat de witte Nederlanders om haar heen wel kunnen. Het viel haar op dat Aziatische minderheden in het racismedebat structureel worden overgeslagen, en zelfs bij andere minderheden is er een blinde vlek voor mensen met Oosterse afkomst. Met het coronavirus maakte racisme naar Chinezen een flinke opmars. Door bij protesten zoals de Black Lives Matter-beweging en online haar stem te laten horen wil ze mensen bewust maken van de racismeproblemen in de maatschappij.

de voordelen

Het racismedebat is de afgelopen maanden flink opgelaaid en Sioejeng ziet dat steeds meer mensen bewust worden van racisme naar Aziaten. Ze vindt steeds meer bijstanders en meer mensen horen en begrijpen de protestanten. Personen in haar omgeving geven aan dat ze inmiddels beter begrijpen waarom ze zich al jaren zo boos maakt.

de nadelen

Er zijn nog altijd veel mensen die racistische opmerkingen afdoen als grapjes. Want dat heeft tijd nodig, zoals haar witte vriend ook tijd nodig had om mee te groeien in haar ontwikkeling. De relatie met haar ouders is goed maar er heerst wel een generatiekloof: zij vinden dat haar activisme te fanatiek is. De Chinese cultuur is conflict mijdend en haar ouders maken zich zorgen dat ze zo actief is in protesten op straat.

de hele aflevering zien?

Emil is overtuigd van schaduw-regeringen

waarom?

Als veteraan heeft Emil veel ellende meegemaakt. Hij begon te beseffen dat onze regeringen niet uit zichzelf handelen maar dat ze worden ingefluisterd door onzichtbare instanties met het doel om controle over de bevolking uit te oefenen. Wat de burger van de overheid ziet is allemaal gescript. Emils uitgangspunt is dat hij niets zeker kan weten, maar er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat het coronavirus met opzet is verspreid zodat de wereldbevolking met een smoes ingeënt kan worden met een middel dat de burger vatbaar maakt om via straling – zoals in het nieuwe 5G netwerk – beïnvloed of bestuurd te worden. Daarom strijdt hij tegen de coronamaatregelen en het 5G-netwerk.

de voordelen

Emil heeft het gevoel dat hij eindelijk wakker is geworden. Als zijn theorie waar is stevenen we af op een maatschappij waarin niemand meer vrij is, en dus ziet hij zijn activisme als het vieren van onze vrijheid. Juist nu, in onzekere tijden met een globale lockdown, vindt hij veel bijstanders die ook inzien dat er mogelijk meer aan de hand is en net als hij de barricades op gaan.

de nadelen

Zijn zorgen worden vaak weggezet als complottheorieën, maar hij noemt zichzelf liever een complot-realist. De gevolgen van zijn theorie wegen echter zwaar, want schaduwregeringen zijn volgens hem ook de oorzaak van de grote conflicten in de wereld zoals religieuze oorlogen. Zijn sociale kring vond het altijd lastig om mee te gaan in zijn gedachten, hoewel sinds de pandemie meer mensen naar hem toe komen die geïnteresseerd zijn in zijn alternatieve verklaring.

de hele aflevering zien?

Kevin is feminist en gelooft niet in pacifisme

waarom?

Kevin zag als portier dagelijks seksueel overschrijdend gedrag door mannen. Ondanks zijn opvoeding in een machocultuur ziet hij nu in dat vrouwen zich beter moeten kunnen verdedigen tegen mannen. Hij gelooft niet dat geweldloos protest werkt en geeft cursussen in zelfverdediging waarin een flinke klap op de neus of tussen de benen een beproefde oplossing blijkt te zijn om aanranders tegen te houden.

de voordelen

Aan de vele berichtjes die hij krijgt van ex-studenten merkt hij dat veel vrouwen hem dankbaar zijn. Zo draagt hij bij aan een wereld waarin vrouwen voor zichzelf kunnen opkomen en hoopt hij dat mannen gaan beseffen dat vrouwen geen lustobjecten zijn. Zijn werk is voor hem een bevestiging dat geweld soms nodig is om verandering teweeg te brengen – zo zijn immers de meeste veranderingen in de geschiedenis tot stand gekomen.

de nadelen

Kevin schrijft online blogs over feminisme. Daar wordt hij regelmatig uitgemaakt voor geslachtsverrader; hij leert immers vrouwen om gewelddadig te zijn naar mannen. Ook valt zijn standpunt tegen pacifisme niet in goede aarde. Sommige mensen vinden zijn aanpak bij voorbaat slecht omdat geweld volgens hen geen optie mag zijn. De berichtjes die hij krijgt van ex-studenten zijn tevens dubbel: hoewel zijn aanpak werkt, betekent de grote hoeveelheid aan berichten wel dat vrouwen nog te vaak in bedreigende situaties terecht komen.

de hele aflevering zien?

mentaal

Tim omarmt zijn psychoses

waarom?

Tijdens een reis naar Ghana kreeg Tim een psychose. Die chaotische ervaring was beangstigend en alleen te behandelen met zware medicatie. Hij werd maandenlang opgenomen en mocht pas gaan toen de symptomen waren verdwenen. Na die tijd kon hij weer meedoen aan de maatschappij maar van binnen voelde hij zich afgestompt. Inmiddels heeft hij met behulp van regelmatige meditatie een eigen manier gevonden om te kunnen dealen met zijn psychoses zonder dat hij medicijnen nodig heeft. Een psychose is voor hem een positieve ervaring geworden. Er is crisis nodig om in harmonie te komen.

de voordelen

Met zijn eigen behandelmethode leeft Tim veel gelukkiger. Hij voelt zich zonder medicijnen geen zombie en heeft psychoses geaccepteerd als een proces waar hij doorheen moet, om er vervolgens beter uit te komen. Hij past zijn praktijkkennis toe in zijn werk op de psychiatrische afdeling van het UMC, om hoop te bieden aan andere patiënten. Hij is niet langer afhankelijk van ‘het systeem’, maar dient het.

de nadelen

De manier waarop Tim omgaat met zijn psychoses is moeilijk voor zijn ouders en zus. Hij voelt zich goed, maar zij zien slechts te buitenkant die er soms verschrikkelijk uit kan zien. Zijn zus is er van overtuigd dat hij medicijnen toegediend zal moeten krijgen als hij opnieuw een acute psychose krijgt. Tim streeft er echter naar om zonder medicatie te blijven leven.

de hele aflevering zien?

Gil danst als een continu medicijn

waarom?

Gil was een vrolijke danser, een popper, tot hij tijdens een feest een psychose en epileptische aanval kreeg. Hij weigert medicijnen te nemen omdat het gegarandeerd invloed heeft op zijn lichaam en gevoel. Een demping daarop zou gedeeltelijk zelfmoord zijn. In plaats daarvan verwerkt hij emoties in zijn dans, die nu grauwer en zwaarder is geworden. Gil ziet zijn psychose als een verlossing van jaren mentale pijn opkroppen; in zijn jeugd had hij geen flauw benul van het bestaan van mentale gezondheid. De psychose was nodig. Door te dansen is hij een nieuwe psychose telkens een stapje voor.

de voordelen

Door zijn keuze kan Gil ongestoord doorgaan met wat hij het liefst doet: dansen. De wetenschap ontdekt steeds meer over het nut van beweging in mentale gezondheid, waardoor Gil zich gesterkt voelt in zijn keuze. Beweging als medicijn voor mentale problemen heeft voor hem ook deuren geopend om andere gevoelens te verwerken. Zo voert hij een geïmproviseerde dans op waarin hij zijn frustratie en verdriet verwerkt rondom politiegeweld en de Black Lives Matter-beweging.

de nadelen

Eigenlijk ervaart Gil geen nadelen aan zijn levensstijl. Zijn psychische problemen kan hij een plek geven middels dans en het lijkt erop dat een nieuwe psychose niet snel zal opduiken. Mocht dat wel gebeuren, dan zal Gil medicatie weigeren wat mogelijk een conflict oplevert met de arts.

de hele aflevering zien?

Tarangita schreeuwt om tot rust te komen

waarom?

Tarangita heeft een traumatische jeugd gehad door seksueel misbruik. Ze vond in 1984 heil bij de Bhagwanbeweging in Oregon, Amerika. De beweging wordt vaak gezien als een sekte, maar zo ervoer Tarangita het niet. Onder leiding van de Indiase goeroe Osho vond ze daar bevrijding en liefde en kwam zo over haar trauma’s heen. Een van de technieken is door ademhaling alle spanning uit je lichaam te schudden en te schreeuwen. Daarna voelt Tarangita zich opgelucht en veel ‘zachter’.

de voordelen

Met de schreeuw-meditatie kan Tarangita opgekropte woede en frustraties uiten om tot rust te komen. Zo ventileert ze alles wat haar dwars zit en ze moedigt anderen aan om dit ook te proberen, want als iedereen dit doet wordt de maatschappij veel liefdevoller. Ze was sinds haar jeugd op zoek naar iets dat beter was dan haar thuis, en dat heeft ze nu gevonden.

de nadelen

Er heerst soms onbegrip over haar onconventionele manier van mediteren. Dat frustreert Tarangita omdat ze er van overtuigd is dat meditatie veel goeds kan doen voor een samenleving. Ook hebben mensen snel hun vooroordelen klaar over Osho, waardoor ze haar band met de Bhagwanbeweging met weinig mensen kan delen.

de hele aflevering zien?

de staat

Frank strijdt voor vrijheid

waarom?

Toen de zoon van Frank twee dagen na een vaccinatie in het ziekenhuis belandde werd voor hem duidelijk dat de mogelijke bijwerkingen van een vaccinatie niet opwegen tegen het doel. Hij noemt zichzelf een ex-vaxxer en besloot te strijden voor medische vrijheid – waaronder de afschaf van de verplichte vaccinatie, een eerlijke overheid en minder angst onder de bevolking. Via een eigen krantje, sociale media en gesprekken met politici probeert hij toe te werken naar een staat die de burger minder oplegt en waar mensen zelf kunnen kiezen wat ze met hun lichaam doen. Ook als dat geen anderhalve meter afstand houden of niet vaccineren betekent.

de voordelen

Door zijn standvastige houding komt Frank steeds een stapje dichter bij zijn doel. Wethouders luisteren naar hem en steeds meer van zijn volgers op sociale media begrijpen dat de overheid niet altijd even transparant is als het lijkt. Doordat hij strijdt voor betere zelfbeschikkingsrecht kan hem niet verweten worden dat hij anderen wegzet als verkeerd of fout, de keuze ligt immers bij jezelf.

de nadelen

Bij het verspreiden van zijn gedachtengoed op straat houdt hij zelf niet altijd anderhalve meter afstand, waar hij kritiek op krijgt. Frank vindt het belangrijker om te voorkomen dat we bang voor elkaar worden, maar zo ziet niet iedereen dat. Ook heeft hij kritiek op de werkwijze van politici maar heeft er zelf ook over nagedacht om in de politiek te gaan. Die ogenschijnlijk tegenstrijdige gedachte is soms moeilijk uit te leggen.

de hele aflevering zien?

Martijn wil onafhankelijk van de staat leven

waarom?

Net als vele anderen had Martijn verwachtingen van de vangnetten die in het Nederlands wetsysteem zijn ingebouwd wanneer je in de problemen komt. Na een scheiding en depressie kwam hij erachter dat zijn verwachtingen veel te hoog waren en het systeem oneerlijk is – zo raken geldboetes vooral de armeren. Hij koos voor een nieuw leven dat zoveel mogelijk onafhankelijk is van de staat. Hij ruilde zijn huis in voor een auto en gaat nu op zoek naar mensen met dezelfde ideeën die hem inspireren. Martijn vindt dat mensen de keuze moeten hebben om niet in het systeem te leven.

de voordelen

Zonder woonadres en een leven dat deels back to basic in de bossen plaatsvindt kan hij grotendeels zijn eigen leven inrichten. Hij kan gaan en staan waar hij wil – alhoewel voorzichtig om niet op te vallen – en verzamelt zijn eigen voedsel. Dankzij gelijk denkenden leert hij nieuwe ‘trucs’ om het systeem te omzeilen, zoals je auto op iemand anders’ naam zetten.

de nadelen

Soms moet Martijn regels overtreden om de vrijheid te krijgen waar hij naar streeft, zoals het schieten van klein wild of mogelijk in de toekomst rijden zonder geldig rijbewijs. De leefomstandigheden kunnen soms zwaar zijn als je slaapt in een hangmat in een bos, maar dat heeft hij er voor over. Zolang hij verplicht is om een zorgverzekering te betalen ontvangt hij ook een uitkering, maar hij hoopt erop dat die verplichting ooit verdwijnt zodat hij ook geen uitkering meer nodig heeft.

de hele aflevering zien?

Patrick strijdt tegen ouderverstoting

waarom?

Na een korte relatie bleek Patricks ex-vriendin zwanger, maar zij wilde niet dat hij hun dochter te zien kreeg. Hij wordt als vader verstoten: het kind keert zich al dan niet bewust tegen de ouder die uit het zicht is verdwenen. Met inmiddels meer dan dertig rechtszittingen strijdt Patrick ervoor om zijn dochter te kunnen zien maar ouderverstoting wordt vaak niet erkend bij de rechter. Om zijn last om te zetten in een symbolische boodschap loopt hij elk jaar in zeven dagen van Enschede naar Den Haag, in de hoop dat er eindelijk serieus naar hem geluisterd wordt.

de voordelen

Op papier heeft Patrick rechten, maar emotie werkt zijn positie in een rechtszaak vaak tegen. Gelukkig heeft hij advocaten die hem daarbij helpen. In zijn strijd vindt Patrick andere vaders die in hetzelfde schuitje zitten. Samen zetten ze door, niet alleen voor hunzelf maar ook om een verandering in het systeem teweeg te brengen: Patrick wil zijn dochter ervoor behoeden dat ze ooit in een vergelijkbare situatie terecht kan komen.

de nadelen

Patrick wordt snel weggezet als een vechtende ouder die de moeder zwart wil maken, wat een lastig imago is in een emotionele rechtszaak. Daardoor is hij zijn vertrouwen in de rechtsstaat verloren. Patrick voelt zich in de steek gelaten. Zijn jaarlijkse tocht gaat hem fysiek steeds beter af, maar het dringt steeds meer tot hem door dat rechtspersonen niet gevoelig voor zijn voor zijn verhaal.

de hele aflevering zien?

geloof

Anton gelooft dat er aliens onder ons zijn

waarom?

Toen Anton 23 jaar was zag hij enkele geruisloze lichtbollen over zich heen scheren. Sindsdien heeft hij vaker dergelijke verschijningen gezien en is hij er van overtuigd dat er buitenaardse wezens op aarde zijn. Hij heeft er zelfs een gesproken – veel aliens hebben immers een menselijke vorm. De inmiddels zeventigjarige Anton brengt in kaart waar en wanneer de wezens op aarde verschijnen.

de voordelen

Anton is er van overtuigd dat de aliens hier zijn om de aarde en de mensheid te behoeden van complete zelfdestructie, anders had de mens de aarde al lang vernietigd. Ze hebben dus enkel goeds in de zin. Wanneer hij meldingen krijgt over ufo’s begeleidt hij de bellers zo goed mogelijk, want zij hebben soms een verkeerd beeld van buitenaards leven. Hij wil begrip creëren voor het fenomeen.

de nadelen

Er zijn getuigenissen en er is zelfs beeldmateriaal, maar toch is het moeilijk om anderen te overtuigen. Zijn eigen moeder twijfelt ook nog steeds en is pas overtuigd als ze een ufo voor haar voeten ziet landen. Anton begrijpt het als mensen hem niet serieus nemen, maar hij wil er vooral zijn voor diegenen die contact hebben gehad met buitenaardse wezens of ufo’s hebben gezien, en daar weinig van begrijpen.

de hele aflevering zien?

Jeroen gelooft in een magische wereld

waarom?

Vroeger had Jeroen veel huidklachten, hij haatte zijn lijf en vroeg zich af wat hij op deze wereld deed. Hij ruilde zijn masterstudie om voor de vijfde dimensie: een magische wereld die parallel loopt aan onze werkelijkheid vol elfjes, feetjes en energieën. Als hij in het bos is en zijn innerlijke oog gebruikt ziet hij schimmen van de wezens, en een staf helpt erbij om verbinding te maken met die dimensie. Inmiddels bouwt hij met vrienden een huis in het bos, als een hemel op aarde.

de voordelen

Jeroen heeft eindelijk het gevoel zijn plek in het universum gevonden te hebben. De ontdekking van de vijfde dimensie was een verademing. Hij heeft anderen gevonden die zich hetzelfde voelen en de band met zijn familie is na een korte break weer goed. Een onderdeel van zijn leefstijl is het uitvoeren van helende behandelingen die zorgen voor rust en ontspanning.

de nadelen

Jeroen begrijpt dat anderen moeten lachen als hij spreekt over toverstokjes en feetjes, en hij vindt het zelf soms ook een beetje gek. Maar hij ziet de wezens en de magie, en voor hem is het dus echt. Hij voelde zich een ander persoon worden en voor hem was het nodig zich los te breken van het aardse begrip ‘familie’, wat voor zijn ouders erg moeilijk was. Nu houdt hij van ze als losse individuen.

de hele aflevering zien?

Sabastian is een discipel van Jezus

waarom?

Vroeger volgde Sabastian het criminele pad en was hij verslaafd aan gokken en drugs. Vier jaar geleden kreeg hij een visioen in zijn dromen waarin God tegen hem sprak. Hij ziet zichzelf nu als een volgeling van Jezus, maar moet niets hebben van de Christelijke religie en de kerk; Sabastian wil leven zoals Jezus leefde en niet volgens regels die door mensen bedacht zijn.

de voordelen

Sinds zijn omslag heeft hij de donkerte achter zich gelaten en staat zijn leven in het teken van licht. Hij kan mensen helen met handoplegging, verspreidt het woord van God en komt regelmatig samen met andere gelovigen om op hun manier te bidden en te zingen. Niet in een kerkgebouw maar in samenkomst zoals de apostelen ook deden.

de nadelen

Nu hij het licht heeft gezien ziet Sabastian des te meer dat we in een donkere, egoïstische wereld leven. Het is moeilijk om rechtvaardig te leven. Ondanks zijn positieve instelling krijgt hij veel weerstand van kerkgangers, die vinden dat de manier waarop hij met het Christelijke geloof omgaat niet goed is.

de hele aflevering zien?

wetenschap

Ben verzamelt een nieuw type fossiel

waarom?

Ben heeft een nieuwe theorie bedacht dat resulteert in talloze nieuwe ontdekkingen van fossielen. Hij verzamelt al jaren stenen die in meer of mindere mate de uiterlijke kenmerken vertonen van schedels, ledematen of kleine dieren. Volgens hem is het goed mogelijk dat er lang geleden door een grote ramp, zoals een vulkaanuitbarsting of modderstroom, lichamen van de overleden dieren een soort mal achterlieten die in de loop der jaren is gevuld met zand en steentjes. Het resultaat: een afgietsel van een fossiel.

de voordelen

Door met deze blik naar ogenschijnlijk doodnormale stenen te kijken ontdekt Ben meer historie. De stenen hebben voor hem dan ook emotionele waarde, want een eenvoudig stuk steen kan zomaar het resultaat zijn van een lang en ingewikkeld natuurproces waar een verhaal achter zit. Hij is bezig met een boek waarin hij zijn theorie en verklaringen voor de opvallende vormen in stenen uiteen zet.

de nadelen

Al tientallen jaren probeert hij wetenschappers zover te krijgen om zijn theorie serieus te nemen, om op z’n minst onderzoek te doen naar de leeftijd van het gesteente. Daar heeft hij nog geen succes mee, ondanks zijn nauwkeurige boekhouding en archivering. Ben begrijpt dat zijn theorie complex is en dat de huidige wetenschap daar niet zomaar in mee gaat, maar hij gelooft erin dat hij gelijk heeft en hij blijft zoeken naar die ene steen die onomstotelijk bewijs levert.

de hele aflevering zien?

Jalila heeft een onderzoekslab in het bos

waarom?

Volgens Jalila denkt de klassieke wetenschap teveel in hokjes. Er is te veel gespecialiseerd en we moeten terug naar een bredere aanpak met verbinding tussen de verschillende disciplines. Voor Jalila betekent dit met je handen in de koeienmest om te onderzoeken hoe daar grondstoffen uit gewonnen kunnen worden. Ook doet ze onderzoek naar ijzersterk materiaal uit spinrag dat ze wil inzetten voor medische toepassingen, ondanks dat grote partijen als het leger van de Verenigde Staten haar patent wil opkopen.

de voordelen

Door buiten de hokjes te denken krijgt Jalila in haar onderzoek baanbrekend resultaat. Zo ontstond uit een kunstproject uiteindelijk een kogelwerend flexibel materiaal op basis van een DNA-koppeling tussen spinrag en geitenmelk. Ze haalt veel inspiratie uit de natuur rondom haar lab, onder andere om afvalstoffen om te zetten naar waardevolle grondstoffen. Jalila gelooft in de impact van de natuur op wetenschap die maatschappelijke problemen moet oplossen.

de nadelen

Een nieuw soort kogelwerende huid klinkt als een wereldveranderende doorbraak, maar Jalila is vastberaden om die kennis voor te behouden aan de medische wereld. En dus gaat er nog wat tijd overheen tot alle mogelijkheden goed zijn onderzocht en getest. Ze is er zeker van dat afvalmateriaal dat nu verbrand wordt, zoals mest, erg geschikt is als nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld kleding. Maar ook dat kost veel tijd om door te dringen tot de wereld buiten het lab.

de hele aflevering zien?

Lotte wil onsterfelijk worden

waarom?

Toen Lotte dertien was en haar opa overleed wist ze: de dood is een technisch probleem en dat moeten we oplossen. Vooral het besef dat er zoveel (persoonlijke) kennis verloren gaat als iemand overlijdt doet pijn aan haar wetenschappershart. Ze doet er alles aan om de wetenschap efficiënter en sneller te maken, in de hoop dat ze haar eigen veroudering en uiteindelijk de dood tegen kan gaan.

de voordelen

Lotte is niet de enige met dit verlangen. Wereldwijd werken transhumanisten samen om vaart te zetten achter onderzoek naar veroudering. Zo maakt Lotte ook deel uit van een onderzoeksgroep: de immortalisten. Zij denken dat we over honderd jaar onsterfelijk kunnen zijn, dus misschien is Lotte nog op tijd. Als mensen langer leven heb je meer tijd om grote mondiale problemen op te lossen. Langer leven betekent meer problemen op je pad, maar aangezien de mens van nature problemen wil oplossen is dat een toekomst waar Lotte naar uitkijkt.

de nadelen

Als ze aan iemand vertelt dat ze streeft naar een wereld waarin mensen niet meer dood gaan krijgt ze altijd dezelfde argumenten te horen waarom dat geen goed idee is. Dat is frustrerend, want zij verdiept zich al jaren in deze materie. Bovendien zijn niet alle wetenschappers op gebied van veroudering even optimistisch als Lotte. Zij verwachten wel enige vooruitgang in het tegengaan van veroudering, maar het zal niet zo snel gaan als Lotte hoopt.

de hele aflevering zien?

lichaam

Franscis leert mannen masturberen

waarom?

Zittend porno kijken en na vijf minuten een kort orgasme, dat is hoe de meeste mannen masturberen. Maar veel mannen zoeken meer, denkt Franscis. In de Taoïstische erotische massage vond hij een manier om meer in contact te komen met je eigen lichaam. Naast dat Franscis deze techniek leert aan anderen begint hij elke dag met een combinatie van ademoefeningen en masturbatie, waarbij de nadruk op overgave aan lichamelijk gevoel ligt en ejaculatie in principe niet plaatsvindt.

de voordelen

Door de dag met zijn ritueel te beginnen wordt Franscis goed wakker en voelt hij zich vitaler. Zijn meer spirituele manier van masturberen duurt ongeveer driekwartier, is veel intenser en werkt langer door in je lichaam. Met zijn lessen hoopt Franscis dat masturberen uit de privé- en taboesfeer wordt gehaald, want we doen het bijna allemaal maar praten er nauwelijks over.

de nadelen

Als op een verjaardagsfeestje wordt gevraagd wat voor werk hij doet schrikt zijn antwoord mensen soms af, zeker wanneer hij zich half grappend een masturbatiecoach noemt. Franscis beseft dat het onderwerp voor veel mensen te privé is om over te praten maar alleen door er open over te zijn doorbreek je het taboe.

de hele aflevering zien?

Brahman leeft met vrijwel geen eten, drinken en slaap

waarom?

Ooit was Brahman, zoals Wim zich nu noemt, een bodybuilder die 7000 kilocalorieën per dag at. Hij besloot stapje voor stapje iets uit zijn dieet te schrappen en leerde ‘prana’ kennen: een levensenergie die eten en drinken kan vervangen. Inmiddels slaapt hij slechts anderhalf uur per dag, eet en drinkt slechts een paar keer per maand en voelt zich kiplekker. Brahman heeft ooit zelfs vijf maanden achtereen niets gegeten en gedronken.

de voordelen

Door te leven van prana in plaats van voedsel verdwijnen lichamelijke en mentale klachten en voelt Brahman zich beter dan vroeger. Het contrast kan haast niet groter zijn. Hij leert anderen om gebruik te maken van prana en ook zij ervaren dezelfde voordelen. De tijd die hij overhoudt met weinig slaap en geen maaltijden gebruikt hij deels om te mediteren; wat overblijft is een extra lange dag vol energie.

de nadelen

De gedachte van niet eten en drinken roept bij vrijwel iedereen ongeloof en soms kritiek op, bijvoorbeeld bij mensen met eetproblemen. Brahman beseft dat het moeilijk is om te geloven, maar hij nodigt de medische wereld uit om hem voor langere tijd te volgen zodat hij meer mensen kan overtuigen. Want hij gunt het iedereen. Stoppen met eten kan overigens niet iedereen zomaar doen: je moet langzaam je lichaam overtuigen dat je voedsel kan vervangen door prana.

de hele aflevering zien?

Iris plant haar leven rondom haar menstruatiecyclus

waarom?

Vroeger had Iris altijd hevige pijn als haar menstruatie begon. Ze realiseerde zich dat de maatschappij is ingericht op een wekelijks ritme, maar dat een vrouwenlichaam een maandelijks ritme heeft. Nu houdt ze nauwkeurig haar cyclus bij en weet ze precies hoe ze zich zal voelen en wat ze aankan in elke fase. Sinds ze menstrueren als iets positiefs ervaart beseft ze dat de huidige vorm van vrouwenemancipatie eigenlijk niet klopt: de anticonceptiepil legt je volledige natuurlijk cyclus lam, enkel om die 24 uur dat je vruchtbaar bent tegen te gaan. Iris pleit voor meer aandacht voor het vrouwelijk lichaam.

de voordelen

Iris heeft geen last meer van hevige pijn en is zelfs opgelucht als haar menstruatie begint. Ze maakt gebruik van de vruchtbare eigenschappen van menstruatiebloed, waar ze een gladde huid van krijgt en waarvan planten goed groeien. Sinds ze haar leven rondom haar menstruatiecyclus plant is ze meer in verbinding met zichzelf en is ze de schaamte voorbij.

de nadelen

Menstruatie is vaak nog een taboe, maar Iris voelt dat niet meer zo. Dat kan vervelend zijn als mensen haar niet begrijpen, of wanneer ze doorlekt in een publieke ruimte. Dat levert schuine blikken op, maar aan de andere kant is het ook een statement: menstrueren is normaal. Haar mening over vrouwenemancipatie en dat de maatschappij nog steeds is ingericht op mannen resulteert soms in weerstand, echter laat Iris zich niet kisten.

de hele aflevering zien?

eten

Marijke jaagt haar eigen vlees

waarom?

Marijke kan de smaak van vlees waarderen, maar de manier waarop vlees nu in de supermarkt of bij de slager belandt, vindt ze niet ethisch. Als dierenrechtenactivist koopt ze daarom geen vlees, maar zijn de dieren waarvan ze het vlees eet door haarzelf geschoten, in gebieden waarin dit toegestaan is.

de voordelen

Hoewel een zelf geschoten eland uit Noorwegen kilo’s vlees oplevert, eten Marijke en haar vriend Klaas-Jan niet dagelijks vlees. Door een keer per week een stukje bij het avondeten te nemen doen ze maanden met hun zelfgemaakte diepvriesproduct. Daarnaast stimuleert hun levensstijl natuurlijk geen bio-industrie en intensieve veehouderij.

de nadelen

Je kunt natuurlijk niet elk seizoen naar Scandinavië om te jagen op zwaargewichten, dus schiet ze onder andere ook Nederlandse ganzen en herten. Maar waar je een stukje vlees van de slager direct in de pan kan leggen, moet zelf geschoten wild eerst klaargemaakt worden. Dat vergt enige oefening en kost tijd.

de hele aflevering zien?

Robert eet met zijn vrouw en vier kinderen vrijwel uitsluitend van zelf verbouwd voedsel

waarom?

Dankzij de moestuin en het voedselbos van Robert en zijn gezin eten ze acht maanden in het jaar vers voedsel. Robert heeft ook planten en bomen die pas over enkele jaren hun vruchten afwerpen. Het is zijn doel om met het stuk land zijn nageslacht in de toekomst te voorzien van hun eigen voedselbron. Klimaatverandering ligt immers op de loer en het is onzeker of we over enkele decennia net zo rijkelijk kunnen leven van supermarktvoedsel als nu.

de voordelen

Als al het voedsel dat je eet zelf is geteeld, weet je precies waar het vandaan komt. Dat is ook erg leerzaam voor Roberts jonge kinderen. Je ervaart de schoonheid van de producten beter, zowel in de grote verscheidenheid in smaak als in vorm. Een klein voordeel van de klimaatverandering is wel dat je planten kan kweken die voorheen niet konden groeien in ons kikkerlandje, en dat levert uniekere plantensoorten op.

de nadelen

Als je hobby het hele jaar door gaat heb je daar natuurlijk veel werk aan. Er moeten maandelijks kilo’s groenten en fruit geschild, gewassen en ingemaakt worden. Je wilt buiten de oogstseizoenen immers ook te eten hebben. Een vakantie zit er dan ook niet in, want met dieren en korte tijdvensters om bepaalde gewassen te oogsten kan je je land niet zomaar achterlaten. Vlees eet Roberts gezin trouwens niet veel, want het duurt relatief lang en kost veel voer om dieren te laten groeien. Hij houdt het op maximaal vijftien kippen per jaar. Maar het grootste nadeel is nog wel het onbetrouwbare weer: bij een slechte oogst kan je zomaar kilo’s voedsel mislopen.

de hele aflevering zien?

Jeanette eet alleen maar fruit

waarom?

Volgens haar eten we om te leven, en moeten we dus iets levends tot ons nemen en geen dode dieren of doodgekookte (delen van) groenten. Fruit is bij uitstek een voedselbron vol levensenergie. Jeanette is gestopt met het eten van groenten omdat je hierbij de plant doodt, wat niet het geval is bij vruchten. Het leven van een plant is voor haar immers net zo waardevol als het leven van een mens.

de voordelen

Door enkel fruit te eten kies je voor het leven en doodt je geen levende organismen. Daarbij doe je mee aan de cultuur van fruitariërs, die in meerdere opzichten vergelijkbaar is met die van wijnconnaiseurs: je leert steeds meer nuances in smaken kennen. Veel fruitsoorten smaken ook anders in verschillende rijpingsstada. Deze levensstijl voorkomt ook dat je eetgedrag vervalt in verslaving aan bijvoorbeeld chips, snoep of andere ongezonde maar lekkere voedselproducten. Voor Jeanette heeft ‘kiezen voor leven’ zich wel bewezen: de afwijking aan haar hartkleppen is op mysterieuze wijze verdwenen toen ze fruitariër werd, terwijl de arts een transplantatie met een varkenshartklep als remedie bood.

de nadelen

Veel mensen hebben moeite met deze levensstijl. Jeannette krijgt altijd opmerkingen over haar meegebrachte lunch en het is moeilijk om traktaties in de vorm van taart of andere lekkernijen te moeten afwijzen. Uit eten gaan of sociale aangelegenheden als barbecues zijn al helemaal lastig. En hoewel er honderden fruitsoorten bestaan is lang niet alles altijd beschikbaar, dus soms is de fruitsoort waar je zin in hebt niet voorradig. Zeker als je uit milieu-overwegingen zoveel mogelijk lokaal geproduceerd fruit eet.

de hele aflevering zien?

gezondheid

Robert haalt zijn medicijnen uit de berm

waarom?

Na een erg ongezonde levensstijl kreeg Robert te maken met een bijna-doodervaring. Hij heeft zich verdiept in de leer van dokter Sebi en leeft sindsdien gezond door preventief én medicinaal de juiste kruiden en voeding te nemen. Volgens herbalist Robert komt het er uiteindelijk allemaal op neer dat je lichaam verzuurt door slechte leefgewoonten als roken en veel vlees eten, en breng je de pH-waarde weer op peil met de juiste kruiden. Pillen zijn overbodig.

de voordelen

Een gezonde levensstijl is makkelijk vol te houden met een tweewekelijkse wandeling door de natuur om wat kruiden te plukken, er thee van te zetten en een gezond dieet aan te houden. De kruiden vindt hij namelijk gewoon in de berm naast de snelweg. Robert deelt zijn kennis ook met anderen, bij wie Westerse medicatie op doktersrecept niet (voldoende) werkt.

de nadelen

Planten als paarse klaver, bijvoet en valeriaan zijn makkelijk te vinden, maar voor sommige kruiden moet Robert naar een ‘tropische supermarkt’. Maar er heerst ook onbegrip: waarom zou je kanker, diabetes of MS willen genezen door wilde kruiden te consumeren, terwijl er ook farmaceutische medicijnen zijn die werken? Maar Robert is geduldig en hoopt dat mensen vroeg of laat inzien dat de natuur de beste medicijnman is.

de hele aflevering zien?

Hannah & Barbara herstellen je onzichtbare energiesysteem

waarom?

Psychische problemen als trauma’s, depressies en paniekaanvallen zijn soms te onderdrukken met medicatie, maar het echte probleem zit volgens Hannah en Barbara in een verstoring van je onzichtbare energiesysteem. Zij zijn door sjamanen opgeleid en kunnen, wanneer ze zich concentreren, letterlijk de slechte energieën rondom iemands lichaam zien. In healingceremonies behandelen ze klanten zodat niet alleen de symptomen maar ook de bron wordt weggenomen.

de voordelen

Barbara had een zware periode achter de rug waarin ze na een aantal heftige ayahuasca-trips de balans kwijt was. Na een behandeling van Hannah begon ze zich steeds beter te voelen en ontdekte ze dat ze zelf ook energieën kon zien. Hannah en Barbara zetten hun kennis en ervaring in om de genezing van anderen, die niet verder komen met pillen uit de reguliere wetenschap, aan te vullen. En bij elke nieuwe klant leren ze zelf weer bij.

de nadelen

De wereld van Barbara is kleiner geworden sinds ze healingceremonies organiseert. Mensen hebben vaak behoefte aan een vorm van wetenschappelijk bewijs, en dat kunnen Hannah en Barbara niet geven. Al hoeft dat voor hen ook niet, want zij maken zelf mee dat het werkt, net als hun vaste klanten.

de hele aflevering zien?

Wally schermt zich af voor elektro-magnetische straling

waarom?

Wally voelt elektromagnetische straling van telefoonnetwerken en andere draadloze communicatie. De ervaring kan een tinteling in de wangen zijn, maar ook pijnlijke steken in haar hoofd, angstaanvallen en piepende oren. Door haar huis vol te hangen met aluminium panelen en te slapen onder een doek met ingenaaid zilver wordt het grootste deel van de straling tegengehouden.

de voordelen

Veel voordelen heeft Wally niet van haar elektrogevoeligheid. Dankzij haar zelfgemaakte antistralingsdoeken heeft ze haar leven binnen de muren van haar huis in ieder geval in eigen hand en vindt ze plezier in pianospelen en sporten. Ze is ook niet de enige: 3500 mensen in Nederland weten dat ze klachten krijgen van straling, en daarin vindt ze steun. Haar missie is om duidelijk te maken dat straling voor steeds meer mensen een probleem zal vormen.

de nadelen

Het is voor Wally vrijwel onmogelijk om pijnloos buitenshuis te komen, waardoor haar momenten buiten zich beperken tot één keer per week een rondje door het bos. Haar sociale kring is minimaal: mensen zetten niet zomaar hun telefoon volledig uit en er is geen begrip voor haar situatie. En vooralsnog lijkt het erop dat er alleen maar meer zendmasten bij komen met nog krachtigere vormen van elektromagnetische straling.

de hele aflevering zien?

wonen

Ilse woont in een gemeenschap op gekraakte grond

waarom?

Ilse woont met haar dochtertje Vlier bij een groep van veertig krakers die samen een minimaatschappij vormen waarin iedereen elkaar helpt. Ilse kiest voor deze minimalistische manier van leven buiten de massa omdat je door samen de regels te bepalen veel socialer met elkaar omgaat, en ze hoopt dat de ‘normale maatschappij’ hier van leert. Bovendien zorgt een minimalistisch leven ervoor dat wat je doet echt iets uitmaakt. Veel ‘insiders’ gaan graag naar de camping voor rust en natuur en outsider Ilse probeert deze levensstijl zoveel mogelijk door te voeren in haar dagelijks leven.

de voordelen

In Betonbos, zoals het gebied in Groningen heet, kan je zelf bepalen wat je doet met je woning: bouwen, repareren, en mooi maken naar je eigen smaak. Je werkt samen met anderen en staat er daarom nooit alleen voor. Ook leef je grotendeels buiten in de natuur, wat voor Ilse veel waard is want volgens haar zijn we daar inmiddels (te) ver van verwijderd geraakt. Met deze ideologie voedt ze ook haar dochter Vlier op.

de nadelen

Waar mensen zijn, zijn problemen. Betonbos is geen utopie en als het contact met iemand niet goed loopt zal je nog steeds met elkaar om moeten gaan. Al zorgt dit er wel voor dat je aan jezelf blijft werken. Luxe zoals wij dat kennen is er niet. Zonder verwarming is douchen thuis niet mogelijk: hiervoor gaat ze langs bij goede vrienden. Het grootste nadeel van deze levensstijl is dat het niet voor altijd is: Betonbos dreigt ruimte te moeten maken voor nieuwbouwplannen, en zelf grond kopen en daar pipowagens op plaatsen is tegen de wet.

de hele aflevering zien?

René & Sabine leven in een camper

waarom?

Toen het plan om kinderen te krijgen niet lukte kozen Sabine en René ervoor om het standaard patroon van huisje-boompje-beestje radicaal te verbreken. Zij worden gelukkiger door materialisme los te laten en dus verkochten ze hun huis en zegden ze hun baan op. Dankzij de grote (online) community #vanlife sta je er niet alleen voor en zijn er talloze mogelijkheden om de dromen van een rondtrekkend bestaan na te jagen.

de voordelen

Met enkel een busje met je belangrijkste bezittingen heb je de wereld als je achtertuin. Sabine en René worden wakker met de gedachte niet naar hun werk te hoeven en ze leren veel verschillende mensen kennen. Dankzij allerlei apps vinden ze makkelijk standplaatsen, oplaadpunten, een slaapplek of iemand die een klusje aanbiedt in ruil voor eten en onderdak. Dat, en geen hypotheek te hoeven betalen, scheelt aanzienlijk in de kosten. En elke dag geldt: wakker worden in de natuur en de vrijheid voelen.

de nadelen

Het gaat allemaal wat langzamer als je bij elke reisdag je halve inboedel moet uitladen en gas en stroom moet aansluiten. Voor je inkomsten ben je afhankelijk van wat er op dat moment aangeboden wordt, en als het werk op is moet je binnen afzienbare tijd weer op zoek naar iets nieuws. En wanneer je de beslissing maakt om voor enkele jaren rond te reizen zal het contact met je eerdere sociale kringen vanzelfsprekend kleiner worden, al maakt sociale media dat tegenwoordig een stuk minder ingrijpend.

de hele aflevering zien?

Naomi woont met haar drie kinderen in een yurt

waarom?

Omdat Naomi is opgegroeid tussen het beton in de Bijlmer en daar niet gelukkig van werd, besloot ze zes jaar geleden om in een yurt te gaan wonen: een ronde, geïsoleerde Mongoolse tent in de natuur. Daar vindt ze rust. Net als wanneer mensen op vakantie een yurt huren, maar dan om permanent in te wonen. Naomi woont niet in een gemeenschap, maar is wel omringd door mensen met dezelfde ideeën over het buitenleven.

de voordelen

Naomi staat veel dichter bij de natuur dan wanneer ze in een rijtjeshuis zou wonen, en haar drie kinderen ook. Dat geeft haar het gevoel dat ze leeft. Een yurt is eigenlijk één grote ruimte dus door dicht op elkaar te leven heeft ze een sterke band ontwikkeld met haar kinderen. Daarnaast is een yurt een stuk goedkoper wonen dan een ‘normaal’ huis.

de nadelen

De beperkte ruimte heeft ook een keerzijde: als er eentje chagrijnig wordt is de sfeer snel minder gezellig. Haar oudste dochter Noekie ergert zich soms aan haar jongere broertje en zusje wanneer ze veel huiswerk heeft, maar vooralsnog gaat het goed. De vraag is of dat zo blijft als ze ouder wordt. Naomi is met haar yurt niet ingeschreven in de gemeente, omdat een yurt noch een huis noch een tent is. Haar woning werd gedoogd maar moet binnenkort toch plaatsmaken voor beton. Grond is duur en een stenen woning levert de gemeente immers meer geld op.

de hele aflevering zien?

inkomen

Danny leeft van wat anderen weggooien

waarom?

Danny besloot op zijn 22e een ‘zelfstandig in beheer-nemer’ te worden: van niemand afhankelijk zijn en je eigen leven inrichten. Danny eet weggegooid voedsel van supermarkten dat volgens hem nog in prima staat is. Hij woont in een klein hutje in het bos met (enkel) gevonden meubels en kleding. In zijn levensstijl als dumpster diver keert hij zich tegen grote firma’s die voedsel verspillen uit financieel belang. Zijn ideale wereld draait niet om geld, maar om ruilhandel. Een uitkering weigert hij, want daarmee krijgt hij het gevoel dat de regering hem omkoopt om op een bepaalde manier te leven.

de voordelen

Door Danny’s eenvoudige levensstijl heeft hij geen vaste lasten en is 50 euro per week voldoende om rond te komen. Spullen die hij zelf niet nodig heeft schenkt hij aan mensen die het goed kunnen gebruiken en daar maakt hij regelmatig iemand blij mee. Door weggegooid eten uit containers te halen draagt hij bij aan een wereld met minder voedselverspilling. Zijn manier van leven heeft weinig vastigheid, maar des te gelukkiger is Danny als hij dan een meevaller heeft. Want met minder spullen heb je minder zorgen.

de nadelen

Als je je leven volledig zelfstandig in beheer neemt zonder het gebruik van geld kan het hard werken zijn, in weer en wind. Hout voor de kachel moet Danny bijvoorbeeld zelf zagen. Wat er ‘s avonds op zijn bord ligt kan hij ook zelf niet kiezen, want daarvoor is hij afhankelijk van zijn ‘buit’. Het grootste risico van zijn levensstijl is het dumpster diven, want in de meeste gevallen moet hij hiervoor een privéterrein betreden en dat is illegaal.

de hele aflevering zien?

Anne leeft van financiële giften

waarom?

Na 30 jaar in loondienst als directiesecretaresse had Anne genoeg van het volgens haar nutteloze werk. Ze gooide het roer radicaal om en besloot haar leven in te vullen zoals ze zelf wilt: kunst maken. In één van haar projecten kunnen gulle mensen een maandelijks bedrag naar haar overmaken, zonder daar iets voor terug te krijgen. Op deze manier ontvangt ze maandelijks 350 euro waar ze net voldoende aan heeft voor eten en onderdak. En als ze even geen onderdak heeft woont ze in haar kunstkar, die achter haar ligfiets hangt.

de voordelen

Anne kan haar droom waarmaken en doen wat ze het liefst doet, want daar is het leven ten slotte voor bedoeld. Ze krijgt waardering voor haar kunst en manier van leven door de mensen die haar een tientje per maand gunnen. En als het financieel even minder goed gaat houdt haar positieve instelling haar overeind: ze heeft geen zekerheden nodig om fijn te kunnen leven. Met haar kunstkar staat ze regelmatig in steden en probeert ze mensen na te laten denken over hoe je je leven zelf kan inrichten.

de nadelen

Op dit moment zijn haar uitgaven net wat groter dan haar inkomsten, en moet ze haar krimpende spaarpotje telkens aanspreken. Hoe ze daarna verder gaat weet ze nog niet, maar ze kan altijd tijdelijk in haar kunstkar slapen tot ze een nieuwe (goedkopere) huurwoning vindt. Als ze met de kar op straat staat krijgt ze wel eens nare reacties naar haar hoofd geslingerd, maar ze heeft geleerd dat links te laten liggen. Want ook al denkt ze soms zelf ook dat ze een lui varken is, ze is op deze manier wel gelukkig.

de hele aflevering zien?

Louis is fulltime straatmuzikant

waarom?

De Deense Louis besloot na een paar eenvoudige baantjes al snel dat hij niet onder een baas wilde werken en dus zette hij zijn leven in het teken van muziek. Zijn motto is namelijk dat we niets tegen onze zin zouden moeten doen voor ons geld. Louis vindt dat je aan muziek geen prijskaartje kan hangen, want het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Door als straatmuzikant te werken geef je je creativiteit en krijg je er voor terug wat de voorbijgangers er voor over hebben.

de voordelen

Als fulltime straatmuzikant is Louis volledig zelfstandig en kan hij zijn eigen tijd indelen. Hij hoeft zich geen zorgen te maken om de waarde van zijn muziek, want hij geeft zijn energie en krijgt terug wat anderen daar voor over hebben: als je niet speelt voor geld krijgt jouw inzet ook geen prijskaartje, en dat is een ontspannen manier van leven. Dagen op straat staan en je emoties en gevoelens delen levert ook mooie, onverwachte connecties op met vreemden.

de nadelen

Als zanger en gitaarspeler is Louis afhankelijk van zijn stem en het weer. Zijn cd’s mag hij niet voor een vast bedrag verkopen want dan moet hij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en omzetbelasting betalen, dus geeft hij ze weg in ruil voor donaties. Louis’ inkomen fluctueert dus behoorlijk, al kan hij prima rondkomen van gemiddeld 1000 euro per maand. Een blijvend praktisch probleem is dat steeds meer mensen zonder cash de straat op gaan, en een pinapparaat heeft hij niet.

de hele aflevering zien?

sociaal

Bastiaan is een flat-earther

waarom?

Bastiaan had een doorsnee leven met een vrouw, dochter en werkte hard. Toen zijn hotel failliet ging belandde hij in een diep dal. Hij ging zich in andere dingen verdiepen en stuitte op bewijs dat de aarde geen bol is, maar plat. Zijn scepsis verdween toen hij na eigen onderzoek dezelfde conclusie trok. Samen met andere flat-earthers heeft Bastiaan het zijn doel gemaakt om de waarheid boven tafel te krijgen en de wereld in te laten zien dat we worden voorgelogen door het politieke systeem. Want de samenzwering gaat veel verder dan enkel de vorm van de aarde.

de voordelen

In zijn huidige sociale omgeving vindt Bastiaan steun en bevestiging van zijn visie op de wereld, ook al moest hij daarvoor eerst door een diep dal. Hij heeft nu ook meer vrienden dan hij vroeger had, toen hij alleen maar bezig was met zijn werk. Bastiaan is nu niet langer volledig gericht op geld, maar houdt zich bezig met zijn eigen bestaan op deze wereld en heeft een helder doel voor ogen.

de nadelen

Toen Bastiaan overtuigd was van een platte aarde raakte hij zijn vrienden, vrouw en dochter kwijt. Daardoor kwam hij tijdelijk in een sociaal isolement terecht. Ondanks dat hij het erg vindt dat hij geen contact meer heeft met zijn dochter is het voor hem belangrijker om te laten zien dat de huidige waarheid niet klopt en wil hij de wereld veranderen. Buiten zijn huidige, gelijkdenkende vriendengroep zijn mensen vaak fel tegen hem: ze beschuldigen hem ervan dat hij ze leugenaars noemt, terwijl hij alleen maar bedoelt dat ze geloven in een leugen. Het contact met zijn ouders is wel goed, zolang hij niet te lang doorgaat over zijn theorieën.

de hele aflevering zien?

Tavarell kan zichzelf zijn in de Ballroom scene

waarom?

Als donker en homoseksueel persoon wordt Tavarell niet vaak geaccepteerd in de samenleving. Hij vond zijn thuis in de Ballroom scene: een plek waar mensen van allerlei etniciteiten en geaardheden elkaar steunen in het leven. Daar kan hij zijn alterego Makeba tot leven laten komen in dans- en poseerwedstrijden. Hij vond de scene online en voelde zich er onmiddellijk thuis. Inmiddels heeft Tavarell een eigen ‘familie’ in de scene. Zijn doel is om volgende generaties over te brengen dat anders zijn oké is.

de voordelen

Binnen de Ballroom scene is er alle ruimte om je uit te drukken zoals je je voelt. Als man kan je je heel vrouwelijk gedragen, transgenders worden niet nagekeken en er is geen discriminatie. Veel mensen uit deze scene zijn door hun biologische familie verstoten en vinden hier hun nieuwe familie; zo is Tavarell de ‘moeder’ van drie anderen. Ze helpen elkaar op persoonlijk vlak, maar ook in alledaagse activiteiten zoals werk of dating.

de nadelen

Doordat Tavarell alleen zichzelf kan zijn binnen de Ballroom scene is hij gedwongen om zich daarbuiten enigszins aan te passen aan de alledaagse maatschappij. Hoewel zijn nieuwe familie hem helpt om te geloven in zichzelf blijft er veel weerstand bestaan vanuit de wereld daarbuiten. Zijn levensstijl wordt slecht geaccepteerd en daar heeft hij dagelijks mee te maken.

de hele aflevering zien?

Monique is een heks

waarom?

Monique voelde zich nooit onderdeel van iets, tot ze Wicca ontdekte: een natuurreligie waarin de aanhangers heksen worden genoemd. Na een opleiding van enkele jaren werd ze ingewijd en nu is ze als witte heks vaak samen met haar ‘broeders en zusters’. Door gebruik te maken van mentale kracht, kaarsen en de natuur werken ze samen voor een betere wereld met meer liefde en licht.

de voordelen

Sinds ze een heks is heeft ze het gevoel ergens bij te horen, wat haar gelukkig maakt. Subtiele hints, zoals een heksenbezem in de tuin, functioneren als een soort code waardoor ze weet wanneer er andere heksen in de buurt zijn. Al van kinds af aan droomt ze ervan om dicht bij de natuur te staan en het beoefenen van Wicca helpt haar erbij die droom deels werkelijkheid te maken.

de nadelen

Het woord ‘heks’ heeft een negatieve bijklank, vooral in de Christelijke gemeenschap. Mensen denken snel aan zwarte magie en oude, lelijke vrouwen op vliegende bezems, en dat beeld komt absoluut niet overeen met de heksen uit Wicca. Om die reden houden ze liever stil dat ze heksen zijn en worden veel rituelen geheim gehouden. Ook zijn heksengroepen niet vindbaar op internet. Voor Monique is het dus fijn dat ze ergens bij kan horen, maar ze kan het niet van de daken schreeuwen.

de hele aflevering zien?

technologie

Martijn leeft voor innovatie

waarom?

Als kind had Martijn al een fascinatie voor elektronica en techniek en de drang naar nieuwe dingen uitproberen is met de jaren alleen maar gegroeid. Innovatie is voor Martijn belangrijk, want dat heb je volgens hem nodig om (wereld)problemen op te lossen; dingen kunnen beter door systemen geleid worden dan door mensen. Martijn ziet het menselijk lichaam als onderdeel van technologie: hij schuwt chip-implantaten niet, bijvoorbeeld om zijn Bitcoinportemonnee discreet bij zich te dragen, en voedsel is voor hem puur een vorm van brandstof.

de voordelen

Martijns dagelijks leven is van alle gemakken voorzien: zijn planten krijgen automatisch water, hij bedient de belichting met zijn stem en hij zoeft over straat op een elektrische step. Door de nieuwste gadgets te gebruiken en te proberen draagt hij bij aan snellere innovatie, zeker in het geval van kunstmatige intelligentie die leert van zijn gebruikers. En door te ontbijten met proteïneshakes in plaats van een broodje met een eitje en sap draagt hij bij aan een oplossing voor het voedselprobleem.

de nadelen

Internet is hét communicatiemiddel van onze planeet. Martijn wordt nerveus als hij minder dan vijf streepjes op zijn mobiel heeft want bij slecht bereik kan hij niet meer communiceren of zijn slimme apparaten buitenshuis bedienen. Onze technologische ontwikkelingen zijn veel verder dan wat de regels toelaten en hoe graag hij ook zou willen, volgens hem overreguleert Nederland en is er te weinig ruimte voor innovatie.

de hele aflevering zien?

Ben leeft in de jaren 40

waarom?

Bens grote passie is geschiedenis, al vanaf het moment dat hij zijn grootouders hoorde vertellen over de tijd van de oorlog. Uit nieuwsgierigheid begon hij technieken uit die periode te gebruiken om te kijken hoe dat verschilt van de huidige manier van leven, en daar gaat hij steeds een stapje verder in. Het is een vorm van problemen oplossen dat hem fascineert. Ben ziet zichzelf als tolk: in het museum waar hij werkt als olieslager vertaalt hij de geschiedenis naar de tijd van nu.

de voordelen

Niet alle informatie over de jaren 40 ligt voor het oprapen: door research te doen leert hij veel en kan hij deze informatie ook weer overbrengen aan anderen. Daarbij gaat hij helemaal in zijn rol op en draagt hij echte werkkleding uit die periode. Bij hem thuis staat de tijd stil, waardoor hij zich kan afsluiten van de haastige buitenwereld. En daar zit hij niet alleen: zijn kameraden hebben net zo’n grote interesse in geschiedenis.

de nadelen

Onder sommige technologieën kan hij niet uit. Internet is onmisbaar met instanties als Digid en voor contact met zijn ouders gebruikt hij noodgedwongen een smartphone. Daar schaamt hij zich enorm voor want daarmee verraadt hij in zekere zin zichzelf. Ook moet hij gebruik maken van moderne oorbeschermers om niet heidoof te worden bij zijn werk als olieslager - al is hij deze techniek erg dankbaar.

de hele aflevering zien?

Ruurdtje en Paul leven minimalistisch

waarom?

Op dit moment verbruikt de mens meer energie dan onze planeet aankan en Ruurdtje en Paul zien het als een uitdaging om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. Daarom bouwden ze hun eigen aardehuis met afvalmateriaal dat volledig draait op zonne-energie, verbouwen ze planten met hun eigen mest en hebben ze nauwelijks (elektronische) apparaten. Het is voor hen een sport om met zo weinig mogelijk een fijn leven te hebben.

de voordelen

Paul en Ruurdtje leven zo groen dat ze aan het eind van het jaar zelfs stroom overhouden. Het bouwen van hun eigen huis had het voordeel dat ze zelf konden bepalen hoe het eruit ziet, dus de architectuur is uniek. Ze wonen met hun twee dochters in een wijk met aardehuizen en het is een onderlinge competitie geworden om zo minimalistisch mogelijk te leven, wat hun band met de buurt versterkt. Uiteindelijk doen ze dit voor de toekomst, zodat ze binnen hun kunnen er alles aan gedaan hebben om volgende generaties een fijne leefwereld te bieden.

de nadelen

Het bouwen van een aardehuis had veel voeten in de aarde. Er komt veel bureaucratie bij kijken, want bouwen met afvalmaterialen mag niet zomaar. Bij een minimalistische levensstijl hoort ook minder douchen, je behoefte doen op een hoopje zaagsel en constant werken aan je huis en tuin. Paul en Ruurdtje wennen eraan, maar het is niet de keuze van hun dochters. Soms moeten ze dan ook zwichten voor de druk van de buitenwereld en krijgen hun kinderen - net als hun klasgenoten - uiteindelijk toch dat niet zo groene mobieltje.

de hele aflevering zien?