De plantage van onze voorouders

8. Wat nu?

Na hun Surinaamse reis valt de Nederlandse realiteit Peggy en Maartje rauw op het dak. Ruim anderhalve eeuw na de afschaffing van de slavernij is anti-zwart racisme nog steeds niet uit de samenleving verdwenen.

Het maakt dat Peggy zich hier steeds minder thuis voelt. Terwijl zij wacht op de uitslagen van haar DNA-test, worstelt Maartje met de verantwoordelijkheid voor het koloniale verleden. Moeten er excuses komen? Herstelbetalingen? Van wie dan, en voor wie? 

De twee brengen hun families samen in Museum van Loon om over hun gedeelde geschiedenis te praten.

De families Bouva en van Lynden in Museum van Loon.

extra's

bronnen- en leestips

1. Museum van Loon, Aan de Surinaamse grachten

2. Rasit Elibol en Jaap Tielbeke, "Hoe racistisch is Nederland? De cijfers spreken" (De Groene Amsterdammer, 6 juni 2018) 

3. Dienke Hondius, Blackness in Western Europe

4. Karwan Fatah Black, "Bracht de slavernij u voordeel? Leg rekenschap af" (NRC, 21 juni 2019)

5. Paul van Tongeren, "Excuses voor slavernij en holocaust, kan dat?" (Trouw, 29 februari 2020)

6. Prof. H.E. Lamur, Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven

7. Namen van Suriname (Slavernijenjij.nl)

Maartje’s neef Arthur in gesprek met Peggy’s oudtante Hermien.