1. Het paradijs van mijn opa

Als jonge jongen groeide Sakir op in twee werelden: Vlaardingen en Palestina. Terwijl zijn Nederlandse vrienden op vakantie gingen naar Frankrijk of Spanje, bracht hij de zomermaanden door tussen de stenengooiende Palestijnen op de Westbank.

In Palestina werd Saddam Hoessein, de voormalige president van Irak, gezien als een held. In Nederland was het een schurk. Sakir zijn opa noemde Irak het paradijs van de Arabieren, het was de enige plek waar de Arabieren iets van trots hadden. Wat is er waar van het paradijs dat hij voor ogen had?

2. Diepe wonden, kleine pleisters

Generaties Irakezen zijn door de opeenstapeling van conflicten sinds de val van Saddam Hoessein uitgeput en beschadigd geraakt. De jarenlange strijd heeft diepe wonden geslagen in de hoofden en harten van de Iraakse volk.

In deze aflevering reist Sakir door de provincie Anbar en Bagdad om te onderzoeken of het wel mogelijk is deze wonden te helen. Zal de pijn ooit verdwijnen?

3. Wraakmoorden

Na de val van Saddam Hoessein en de wisseling van de macht die daarop volgt, zijn grote achtergestelde gebieden ontstaan. De inwoners zijn bereid te verraden en te doden voor de hoogste bieder. Hierbij is de jager van vandaag de prooi van morgen.

Sakir ervaart hoe de vergeldingsdrang de wederopbouw van Irak in de weg staat. Hij gaat op bezoek bij milities in Zuid-Mosul en slachtoffers van zuiveringen in Fallujah om te onderzoeken hoe het komt dat elke machtswisseling gepaard gaat met zoveel bloedige vergelding. Is er een weg uit deze voortdurende cyclus van wraakmoorden?

4. Thuisland

De afgelopen jaren nam de vluchtelingenstroom vanuit conflictgebieden richting Europa toe. Ondanks dat Irak een lange historie heeft van conflict, wordt lang niet overal gevochten. Waarom maakt de één de beslissing om de gevaarlijke oversteek over zee te maken en kiest de ander om in Irak achter te blijven?

In al-Lazzaka, een dorp ten zuiden van Mosul en in de omgeving van Tikrit onderzoekt Sakir wat het woord 'thuis' nog betekent als het zijn positieve betekenis verloren heeft. Probeer je op de puinhopen van de oorlogen een nieuw, veilig bestaan op te bouwen, of probeer je elders opnieuw te beginnen?

5. Een natie zonder verhaal

De uitzichtloosheid in bepaalde delen van het land drijft mensen tot wanhoop. Maar je uitspreken tegen de gevestigde orde kan in Irak nog steeds je doodvonnis betekenen.

Sakir gaat op zoek naar de schuilplaats van Saddam Hoessein waar hij in 2003 door de Amerikanen werd gevangengenomen en een begin van een vreedzaam tijdperk had moeten aanbreken. Vervolgens trekt hij door de oude stad van Mosul waar hij de achterblijvers ontmoet tussen ruïnes van de oorlog. Zij waren de getuigen van De slag om Mosul, misschien wel de bloedigste en meest verwoestende strijd sinds de val van Saddam Hoessein. Sakir maakt de balans op en laat zien wat de val van Hoessein het land heeft gebracht.