Wageningen: Peter Paul Verbeek

Wageningen: Peter Paul Verbeek

‘Blurring Boundaries between biology and technology’ (Engelstalig)

20 jan
Datum
20 januari 2015
Tijd
20:00 - 22:00
Locatie
Stippeneng 2, 115, 6708 WE Wageningen
Link
Studium Generale Wageningen

Prof dr. Peter Paul Verbeek, Universiteit Twente

Synthetische biologie, robotica, kunstmatige intelligentie en Deep Brain Stimulation: de NBIC golf (de versmelting tussen nano-, bio-, informatietechnologie en cognitieve wetenschap) overspoelt ons als een tsunami. Medicijnen in synthetische cellen worden getransporteerd naar een specifieke plek in je lichaam; Google Glass updatet jouw brein ter plekke; aan de hand van het gewicht van spermacellen kan van tevoren worden bepaald of je kind een jongen of meisje wordt; etc. We leven in een technologische cultuur waar de grens tussen natuur en technologie langzaam vervaagt. Spannend, of angstaanjagend?

Wat is deze nieuwe techno-menselijke vorm dan precies? Wanneer we technologie niet meer enkel zien als instrument; wanneer technologie is versmolten met elke zenuw in onze levenswereld; wanneer technologie ons net zoveel transformeert als wij technologie ontwerpen?! Zouden we kunnen stellen dat we in een hybride, diffuse relatie zitten met technologie: dat mens, natuur en techniek zich bevinden in een heraclitus co-evolutionair proces? Maar betekent dit dat technologie juist ons vormt en actief onze vrijheid voorschrijft?  Betekent dit dat technologie moreel is en ethiek kent? En zal het ons ooit overmeesteren?

De voertaal in deze lezing is Engels.