Hoe willen de invullers hun baby?

Elmar Veerman ,

Een blik op de resultaten van onze eerste peiling, ingevuld door ruim 750 mensen.

Ik heb het hieronder over de restultaten van deze test. Nog niet gedaan? Doe 'm even. Kost 2 minuten.

Even vooropgesteld: dit is natuurlijk geen Wetenschappelijk Verantwoorde Peiling of zoiets. Gewoon een test om je te laten nadenken over een ingewikkeld vraagstuk, en en passant iets te weten te komen over de meningen die daarover leven.

Het is je tijdens het invullen misschien niet opgevallen, maar het hing telkens van je antwoord af wat je als volgende vraag zou krijgen. Niet iedereen heeft dus dezelfde vragen beantwoord. Dat levert een brij van informatie op, die ik hier niet allemaal kan presenteren. Dus ik hou het bij hoofdlijnen.

Er waren vier mogelijke uitslagen. Je kon bestempeld worden tot Romantische Totaalweigeraar, Onzekere Verantwoordelijkheidsontduiker, Principiële Grensbewaker of Enthousiaste Mensverbeteraar.

Eerst maar even de twee extremen. Van de 771 deelnemers werden er 74 (10 procent) uitgeroepen tot Romantische Totaalweigeraar, omdat ze zelfs van breed geaccepteerde voortplantingstechnologie niets moesten hebben. 51 van hen herkenden zich ook in dat oordeel. Bij de Enthousiaste Mensverbeteraars, de mensen die helemaal warmlopen voor genetisch gesleutel aan hun nageslacht, bleef de teller steken op 39 (5 procent), waarvan 31 zich inderdaad herkenden in de omschrijving die erbij stond.

Onzekere Verantwoordelijkheidsontduiker kon je worden door tijdens de test van mening te veranderen. Dat overkwam 142 mensen (20 procent), waarvan er 57, een opvallend groot deel, zeiden dat ze zich niet in dat oordeel herkenden. Maar goed, misschien klinkt het ook wat te negatief, voor iets wat eigenlijk juist positief is. Wie zijn mening nooit bijstelt, is vastgeroest. Nou ja, dat is mijn mening in elk geval.

De meerderheid van de deelnemers, precies 500 op dit moment (65 procent) kreeg het label Principiële Grensbewaker. Mensen die wel voor voortplantingstechnologie zijn, maar niet alles goedkeuren. Ze zijn er in allerlei varianten. Voor of tegen het aanbrengen van genetische veranderingen in menselijke embryo's, en als ze voor waren, alleen bij ernstige erfelijke ziekten of ook om iets anders aan een mens te veranderen. Dat laatste is niet erg populair; als ze DNA-onderzoek bij hun embryo's zouden laten doen, wil 86 procent (165 deelnemers) dat dat alleen om ernstige ziekten draait, en niet om andere eigenschappen.

Goed, nu heb je een beetje een beeld. Volgende week: willen we onsterfelijk worden?