De wereld in zeven dagen (3)

Familie

De wereld in zeven dagen (3)

Familie

De wereld in zeven dagen passeren zeven thema's de revue bij zeven gezinnen van over de hele wereld. Met de vraag in hoeverre ze wel of niet hetzelfde betekenen voor deze mensen. In de derde aflevering: familie.

‘Mijn kind gaf mij verantwoordelijkheid’ 

Zondag 3 januari 20.15 - 21.00 uur op NPO 2

In China was het tot voor kort de regel, dat je per gezin maar één kind mocht hebben. In deze aflevering een portret van zo’n gezin. Hoe verhoudt zich deze lotsverbondenheid zich met grote en minder grote gezinnen elders in de wereld? Hoe vormt dat een kind en in hoeverre heeft een wel of niet gedwongen samenstelling van een gezin impact op de familiebanden?

< Naar aflevering 2 - Naar aflevering 4 >

advertentie