Het België van...

Laurence Vielle

De Brusselse theatermaakster en dichteres Laurence Vielle gaat op zoek naar de verzwegen familiegeschiedenis van haar moeder.

Laurence Vielle is een Franstalige Brusselse theatermaker en dichteres. Zij wandelt door haar omgeving als een vrolijk nieuwsgierig kind. Wat zij tegenkomt, vertaalt ze in associatieve gedichten en theaterstukken die ze zelf speelt.

Zij gaat nu op zoek naar de verzwegen familiegeschiedenis van haar Vlaamse moeder. Tijdens WO II was er sprake van verzet en collaboratie, en de familie raakte gespleten. Laurence wandelt door het haar onbekende Vlaanderen, waarvan ze de taal niet spreekt en het landschap niet kent, en ze speurt naar haar verguisde familie.

Ze zoekt een antwoord op de vraag of het oorlogsverleden van België vandaag nog steeds een rol speelt. Als Franstalige Brusselse kent ze Brussel en Wallonië. Het derde gewest Vlaanderen was tot nu toe terra incognita.