aflevering 6 - Hotel Schiller

Nieuwe gasten aan de vastegastentafel

De clientèle verandert langzaam, de eerste gevluchte Duitse artiesten plaats nemen aan de vastegastentafel bij Schiller.

Vervreemding slaat toe door de toestroom van vluchtelingen die als trekvogels neerstrijken bij Schiller. In het hotel heerst algehele verwarring en angst voor spionage.

Frits Schiller ontdekt de liefde te midden van alle commotie.

Naar de volgende aflevering →

Podcast: Hotel Schiller

Abonneer je snel om niets te missen via ►iTunes, ►RSS-feed, ►Stitcher of luister via deze pagina.