Louis Theroux

The Night in Question

In een tijd waarin de betekenis van seksueel geweld meer ter discussie staat, is Louis Theroux op de Amerikaanse universiteitscampussen en spreekt studenten die door hun universiteiten worden beschuldigen van seksueel misbruik.

Aangezien de meldingen van seksueel geweld de afgelopen jaren dramatisch zijn toegenomen, heeft de regering Amerikaanse colleges aangespoord om een ​​strengere code van seksueel gedrag onder studenten te handteren. Er zijn nu gespecialiseerde beheerders in dienst genomen om onderzoek te doen naar vermeende misdrijven en deze beheerders kunnen degenen die zij ‘verantwoordelijk’ achten permanent uit sluiten.

Voor de beschuldigingen die beoordeeld worden door een beheerder is veel minder bewijs nodig dan wanneer de zaak voor de rechtbank zou komen. Voor de slachtoffers van seksuele mishandeling is het nu mogelijk om beschuldigingen te doen die voorheen de rechtbank niet zouden halen.

Maar de beschuldigden zeggen dat de poging om waakzamer te zijn over verkrachting en mishandeling lijdt tot een overreactie, die onschuldige mensen schaadt.

Aan het begin van zijn reis ontmoet Louis neuro wetenschapper Saif Khan, die ervan wordt beschuldigd dat hij een medestudent heeft verkracht. Saif pleit voortdurend voor zijn onschuld en een rechtbank heeft Saif niet-schuldig bevonden. Toch  onderzoekt zijn universiteit de claims afzonderlijk.

Louis treft een steeds complexere wereld aan, waarin het steeds moeilijker is feit en fictie scheiden. Hij ontmoet ook jonge vrouwen van wie claims van seksuele mishandeling werden ontkent. Zij geloven dat een nieuwe benadering van behandeling van beschuldigingen van seksmisdaden niet alleen noodzakelijk is, maar ook te laat.

Louis op de campus van Yale University