Conflicten

Op zoek naar ruzies in de wereld. Tussen man en vrouw, vader en zoon, maar ook tussen stadswijken. Hoe gaan mensen met hun conflicten om?