Ex-criminelen

Wereldwijd zitten er op dit moment zo'n 10 miljoen mensen in de cel. Dagelijks komen er daar duizenden van vrij. Alleen in Nederland zijn dat er al meer dan 100 ex-gedetineerden per dag. Metropolis pakt in vier landen de draad weer op met ex-gevangenen en onderzoekt hoe ex-bajesklanten met hun oude gewoonten hebben gebroken.