In het leger

Overal ter wereld voelen jonge mensen zich aangetrokken tot het leger. Ondanks de bedrijfsrisico's en de zware omstandigheden, blijft het vak van soldaat mensen trekken. De fascinatie voor geweld, jonge soldaten en oorlogje spelen.