Nationalisten

Eigen volk eerst. Op zoek naar nationalisten. Want hoewel de wereld steeds kleiner lijkt te worden, betekent dat niet automatisch dat iedereen zich wereldburger voelt. Vaderlandsliefde, vlagvertoon en volksvermaak.