Adriaan van Dis, Kester Freriks, Marion Bloem en Lara Nuberg