Dit zijn de vragen van de tweede editie van de Nationale Wetenschapsquiz, uitgezonden in 1995.

Hieronder alle 22 vragen. Meteen naar de antwoorden? Klik hier.

Vraag 1: Ongeveer 98% van het DNA van chimpansees is gelijk aan dat van de mens. Wat is toch uitgesloten tussen chimpansee en mens?

 • Humor
 • Een succesvolle bloedtransfusie
 • Orgaantransplantatie

Vraag 2: Welke wiskundig belangrijke ontdekking deden bewoners van India ca. 1500 jaar geleden.

 • Ze ontdekten het getal pi
 • Ze ontdekten het getal nul
 • Ze ontdekten het getal e

Vraag 3: Waarom worden er bij volwassenen die vanaf hun geboorte doof zijn zelden elektronische gehoorimplantaties verricht?

 • Bij aangeboren doofheid functioneert de gehoorzenuw over het algemeen onvoldoende
 • Om goed te kunnen horen moeten de hersenen op jonge leeftijd met geluid worden gestimuleerd
 • Door verkalking van het slakkehuis kunnen de elektroden bij mensen die vanaf hun geboorte doof zijn niet goed geplaatst worden

Vraag 4: Je hebt 9 zakken met elk 1000 munten en een gewone weegschaal. In één zak zitten uitsluitend valse munten van 9 gram. De andere zakken bevatten echte munten van 10 gram. Hoeveel keer moet je minstens wegen om de zak met valse munten eruit halen?

 • 1 keer
 • 4 keer
 • 9 keer

Vraag 5: Wat werd mogelijk door het gebruik van de scanning tunneling techniek?

 • De aanleg van de kanaaltunnel
 • Het zichtbaar maken van atomen
 • Het aanbrengen van putjes in een cd

Vraag 6: Mieren vormen vaak zeer georganiseerde gemeenschappen. Sommige vormen van organisatie gaan wel heel ver. Welke van de volgende werkzaamheden wordt daadwerkelijk door mieren uitgevoerd?

 • Het aanleggen van een composthoop door het verzamelen van uitwerpselen, dode dieren en planten
 • Het wieden van onkruid rond de plant waar de mieren leven
 • Het vergiftigen van mierenetende kevers door het eten van voor deze vijand giftige planten

Vraag 7: De Nationale Wetenschapsquiz leverde vorig jaar zes finalisten op. De notaris begon met het trekken van de derde prijs. Volgens een krant zou het eerlijker geweest zijn om bij de trekking met de eerste prijs te beginnen. Klopt dit?

 • Ja, de notaris had met de eerste prijs moeten beginnen
 • Nee, beginnen met de derde prijs is de enige eerlijke manier
 • Het maakt geen verschil, in beide gevallen is de kans op de eerste prijs even groot

Vraag 8: Tropische orkanen kunnen alleen ontstaan in gebieden waar:

 • Het zeewater warmer is dan 27 graden Celsius
 • De passaatwinden harder waaien dan windkracht 6
 • Het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en de hoge atmosfeer meer is dan 70 Kelvin

Vraag 9: Thuis, in Nederland of België, laat je de badkuip leeglopen. In welke richting draait de wervel die boven het afvoerputje ontstaat?

 • Onder invloed van de Corioliskracht altijd linksom
 • Onder invloed van de Corioliskracht altijd rechtsom
 • Soms linksom en soms rechtsom

Vraag 10: Volgens Celsius bevriest water bij 0 graden. Volgens Fahrenheit bij +32 graden. Volgens welk systeem zou je het het koudst hebben bij -40 graden?

 • -40 graden Fahrenheit
 • -40 graden Celsius
 • Maakt geen verschil

Vraag 11: Waaruit haalt een boom zijn massa?

 • Uit de bodem
 • Uit de lucht
 • Uit het water

Vraag 12: Wat heeft de mannelijke eikel gemeen met delen van gewone lippen?

 • Een grote musculaire flexibiliteit
 • Een identieke waterhuishouding
 • Geen last van zonnebrand

Vraag 13: Waardoor werd de mate van verstedelijking in de meeste Europese landen voor de 19e eeuw vooral beperkt?

 • Problemen voortvloeiend uit de voedselvoorziening
 • Problemen voortvloeiend uit de energievoorziening
 • Problemen voortvloeiend uit de kosten van het verdedigingsstelsel

Vraag 14: Volgens Laplace kan iemand die op een zeker tijdstip de exacte positie en snelheid van alle deeltjes in het heelal weet, in principe alle toekomstige gebeurtenissen berekenen. Volgens moderne opvattingen is deze stelling:

 • In principe juist, maar praktisch niet haalbaar
 • Alleen juist als hij betrokken wordt op een klein geïsoleerd deel van het heelal.
 • In principe onjuist

Vraag 15: Je wilt graag een zachtgekookt eitje. Moet er iets veranderen aan de kooktijd van het ei als je geen gewoon kraanwater gebruikt, maar zeewater?

 • Ja, het ei moet korter koken
 • Ja, het ei moet langer koken
 • Nee, het ei moet even lang koken

Vraag 16: Een elektriciteitssnoer kan belast worden met 2300 W. Waarom kan het als het over een haspel gerold zit nog maar 880 W hebben?

 • De haspel werkt als een magnetische spoel
 • Door de ohmse weerstand van het snoer
 • Door de interferentie die ontstaat bij wisselstroom

Vraag 17: Het gewicht van een mens wordt voor 96% bepaald door de elementen H, O, N en C. Hoe zwaar zou een mens wegen die uit 9,5 * 10E24 atomen bestaat?

 • 95 kilogram
 • 1 ons
 • 15 gram

Vraag 18: In de postmoderne filosofie speelt het begrip "deconstructie" een belangrijke rol. Hiermee wordt bedoeld:

 • Het doorzichtig maken van een complexe tekst
 • Het achterhalen van de ware betekenis van een tekst
 • Het tonen van de mogelijkheid om een tekst anders te interpreteren

Vraag 19: Wat is, voor een psycholoog, tijdens een verhoor de meest betrouwbare indicatie dat iemand liegt?

 • Het aantal woorden dat de ondervraagde gebruikt
 • De beweeglijkheid van de ondervraagde
 • De oogopslag van de ondervraagde

Vraag 20: In de poolzee drijft een enorme ijsberg. Onder invloed van het broeikaseffect smelt hij. Wat gebeurt er met het zeewaterpeil?

 • Dat stijgt
 • Dat daalt
 • Dat blijft gelijk

Vraag 21: Als je een ballon met helium in een auto vervoert, gaat hij tegen het autodak aanhangen. Wat gebeurt er met de ballon als je een bocht maakt:

 • Hij beweegt naar de binnenbocht toe
 • Hij beweegt naar de buitenbocht toe
 • Hij blijft op zijn plaats

Vraag 22: Op hetzelfde moment dat iemand op de grond een steentje precies 5 meter omhoog gooit, schiet een ander op 10 meter hoogte een kogel recht vooruit. Welke van de twee raakt als eerste de grond?

 • Het steentje
 • De kogel
 • Het steentje en de kogel raken gelijk de grond